Doğum izin süreleri değişti mi?

Dünyada ve ülkemizde genç nüfus sayısının günden güne gözle görülür bir oranda azalması nedeniyle başbakanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan katıldığı her nikah töreninde evlenen yeni çifte en az üç çocuk tavsiyesinde bulunmaktadır. Başbakanımızın bu dileğinin gerçekleşmesi her vatandaşı olduğu gibi devlet memurlarını da ekonomik olarak, dünyaya getirdikleri çocuklarını daha iyi şartlarda yetiştirebilmeleri açısından problemlerle karşı karşıya getirmektedir. Devlet memurlarının çocuk sayılarını arttırmaları için teşvik amaçlı olarak çözüm önerileri sosyal medya başta olmak üzere tüm kamuoyunda konuşulmaktadır.

Çözüm önerilerinden ilki kadın memurun “doğum izni” süresinin 16 haftadan (Yürürlükteki kanuna göre 4 aydır.) 24 haftaya (6 aya) çıkarılması önerisidir. Şimdi isterseniz bu öneriyi birlikte kısaca bir analiz edelim.

Yürürlükte olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun  104. maddesi (Değişik: 13/2/2011-6111/106 md.), memurun doğum iznini şöyle açıklamaktadır. “A) Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık

izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora

dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar

izin verilir.

B) Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir.

C) (A) ve (B) fıkralarında belirtilen hâller dışında, merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde, mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin verilebilir. Zaruret hâlinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usûlle on gün

daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür.

D) Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.”

Bunlara ilave olarak doğum yapan kadın devlet memuru veya eşinin aylıksız izin hakkı da vardır. Doğum yapan memura verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verilir.

Sosyal medyada estirilen hava sanki 6 ay doğum izninin hemen çıkarılacağı ve uygulanacağı şeklindeydi. Bu nedenle yeni doğum yapmış devlet memurları ve yeni doğum yapacak devlet memurları hemencecik havaya girdiler. Fakat günler günleri, haftalar haftaları, aylar da ayları kovalamaya devam ettiği hâlde “6 ay doğum izni” konusunda bir arpa boyu yol alınamadı. Çünkü kadının hakkı olan bu olay kanunlaşması durumunda kadının işe alınması sürecinde olumsuzluk yaratabileceği düşünülerek frene basılmak zorunda kalındı.

Tabi sürecin uzaması yine medyada  haklı olarak; “6 ay doğum izni bir başka bahara kaldı.”, “6 ay doğum izni yılan hikâyesine döndü.” şeklinde haberlerin yapılmasına neden oldu. Kadının doğum izni mevzusu burada noktalanmamıştır. İnanıyoruz ki yetkililer en doğru kararı kadın memurların lehine olacak şekilde verecektir. Bunun sinyalleri de haberlerin satır aralarındadır. Kadınların doğum izni sebebiyle işten çıkarılmalarını ve iş hayatından uzak kalmalarını engellemek için; doğum izni süresince devlet tarafından işsizlik fonu devreye sokularak oluşacak maddi yükün devlet tarafından karşılanması önerisi sunulmaktadır. Böylece devlet işverene destek olacak ve olumsuzlukların önüne set çekecektir.

Son söz olarak “6 ay doğum izni.” er veya geç kanunlaşacaktır. Fakat konunun takipçisi genç anne baba adaylarına hemen sevinmemeleri, tasarının çok kısa sürede kanunlaşacağını tahmin etmediğimizi belirtmek isteriz. Şu da unutulmamalıdır ki; tasarı kanunlaştığı andan itibaren geçerlidir, hiçbir kanun geriye dönük olarak işletilmez. (17.04.2013)Yorum Gönder

  1. hakan diyor ki:

    artık ümidi kestik bi kere derdemez çıksın bir çocuğum oldu ve annenin kafay taktığı tek şey bu hani bu çocuklar anne sütüyle beslenmesi gerekiyordu saat başı emiyorlar anne çalışınca biberona alışıyorlar ve emmiyorlar artık bi çözüm bulun

    Etiketleri :