Süt parası için gerekli evraklar nelerdir ve nasıl hesaplanıyor

Süt Parası Şartları
Sigortalı kadının veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğin emzirme ödeneği(süt parası) alabilmesi için;
a) 5510 sayılı Kanun 4/1(a) bendi kapsamında olanlar yani hizmet akdine istinaden bir işyerinde sigortalı (Eski SSK’lı)çalışanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması,
b) 5510 sayılı Kanun 4/1 (b) bendi kapsamında olanlar yani kendi adına ve hesabına (Eski Bağ-Kur’lular) çalışanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması gerekiyor.
Ayrıca, sigortalı olarak çalışanların hizmet akdinin sona erdiği tarihten, kendi ad ve hesabına çalışanların faaliyetlerine son verdikleri ya da gelir vergisi mükellefi olanlarının mükellefiyetlerinin sona erdiği tarihten başlamak üzere üçyüz gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadına veya eşi süt parasından yararlanacak sigortalı erkeğe, doğum tarihinden önceki onbeş ay içinde en az 120 gün prim ödenmesi şartıyla süt parası (Emzirme Ödeneği) verilecektir.
Başvuru
- Hizmet akdine istinaden çalışanlar (4/a kapsamındaki-SSK’lı) doğum yapılan hastaneden alınacak doğum raporu ve işyerinden alınacak vizite kağıdı ile bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’ne veya Sosyal Güvenlik Merkezine başvurabilirler.
- Kendi ad ve hesabına çalışanlar da (4/b kapsamındaki – Bağ-kur’lu) doğum yapılan hastaneden alınan doğum raporu ile bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’ne veya Sosyal Güvenlik Merkezine başvurabilirler.
İsteğe bağlı sigortalılar, kısa vadeli sigortalılık kapsamında prim ödemesi ve bildiriminde bulunmadıkları için emzirme (süt parasından) ödeneğinden yararlanamazlar.


Emzirme Ödeneği

5510 sayılı Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında olan sigortalı(işçi) kadına emzirme ödeneği verilebilmesi için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları priminin adına bildirilmiş olması gerekiyor.

Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan 5510 sayılı Kanun’un 9. maddesine göre sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten başlamak üzere 300 gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadına doğum tarihinden önceki 15 ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneği verilebilecektir.Yorum Gönder

Etiketleri :