Özürlü aylığı ile yetim aylığı arasındaki farkı kim öder?

ÖZÜRLÜ AYLIĞI İLE YETİM AYLIĞI ARASINDA FARK VARSA SGK ÖDER

SORU2:

1966 doğumluyum, 1993-2000 yılları arasında 8 yıl 15 gün esnaf Bağ-Kur'um var. 2 yıldır çiftçi Bağ-Kur'u ödüyorum. 2002'de ölen eşimden

430 TL dul maaşı (Bağ-kur) alıyorum. 2000 doğumlu yüzde 90 oranında zihinsel bakıma muhtaç engelli oğlum var o da babasından 120 TL yetim aylığı alıyor. Onun aylığını kapatsam bana dören mi? Oğluma 2022 denilen özürlü aylığı bağlatabilir miyim? Ben ne zaman emekli olabilirim? Emekli olursam dul aylığı almaya devam edebilir miyim? Hatice Y.


CEVAP:


Sayın okurum, eşinizden yüzde 50 siz, yüzde 25 oğlunuz alıyor. Şayet özür oranına göre oğlunuzun özürlü maaşı aldığı yetim aylığından fazla ise başvurursanız SGK aradaki farkı da oğlunuza öder. (ilgili madde aşağıda olup son fıkrasına bakınız) Sizin emekliliğinize gelince, Bağ-Kur ve Tarım Bağ-Kur toplamında 15 tam yılı tamamlarsanız 56 yaşında, 20 tam yılı tamamlarsanız da 51 yaşında emekli olursunuz. Bundan sonra SSK'ya geçer ve 3,5 yıl SSK primi öderseniz de SSK'dan 49 yaşından sonra SSK'dan emekli olursunuz.
2022/Ek Madde 1 - (Ek madde: 01/07/2005 - 5378 S.K./25. md.)

65 yaşını doldurmamış olmakla birlikte;

a) Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde özürlü olduklarını tam teşekküllü hastanelerden alacakları sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan, 18 yaşını dolduran ve kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan özürlülerden; her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamının aylık ortalamasına göre bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olanlara, bu Kanunun 1 inci maddesine göre belirlenecek aylık tutarının % 300'ü tutarında,

b) 18 yaşını dolduran, kanunen bakmakla mükellef kimsesi olmayan ve herhangi bir işe yerleştirilememiş olan özürlülerden; her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamının aylık ortalamasına göre bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olanlara, bu Kanunun 1 inci maddesine göre belirlenecek aylık tutarının % 200'ü tutarında,

c) Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamının aylık ortalamasına göre bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olduğu halde, kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış özürlü yakını bulunanlara, bakım ilişkisi fiilen gerçekleşmek kaydıyla bu Kanunun 1 inci maddesine göre belirlenecek aylık tutarının % 200'ü tutarında,

Aylık bağlanır.(**)


65 yaşın doldurulmasından önce bu madde hükümlerine göre bağlanmış olan aylıkların aynı şekilde ödenmesine devam olunur. Bu Kanunun 1 inci maddesine göre aylık bağlananlardan başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek kadar özürlü olduklarını tam teşekküllü hastaneden alacakları sağlık kurulu raporu ile kanıtlayanlara da birinci fıkranın (a) bendine göre aylık bağlanır. Aylık bağlanmasına esas özürlülük oranı değişenlerin aylıkları durumlarına göre yeniden tespit olunur. Özürlülük oranı, bu Kanuna göre aylık bağlanması gereken oranın altına düşenler ile birinci fıkrada belirtilen aylık ortama gelir tutarından fazla gelir elde etmeye başlayanların aylıkları kesilir.

Aylık hakkından yararlanan 18 yaşından küçük özürlülerin yalnızca kendileri bu Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen tedavi hakkından yararlanır. Ancak, bu madde hükümlerine göre aylık alanlardan herhangi bir sosyal güvenlik kurumunun tedavi yardımı kapsamında bulunanlara tedavi yardımı yapılmaz.

Bu Kanunun 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci maddeleri birinci fıkra hükümlerine göre aylık ödenecekler hakkında da uygulanır.

(Değişik fıkra: 17/04/2008 - 5754 S.K./92. md.)(*) Bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre aylık almaya hak kazanacak şekilde özürlü olduğunu belgeleyen ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yetim olarak aylık veya gelir almakta olan çocuklardan bu kurumlardan aldıkları aylık veya gelir toplamı tutarları bu madde gereğince durumlarına göre ödenebilecek tutardan daha az olanlara; aradaki fark ilgili sosyal güvenlik kurumu tarafından (birden fazla sosyal güvenlik kurumundan aylık veya gelir alanlar için yalnızca tercih edecekleri bir sosyal güvenlik kurumu tarafından) ödenir ve bu şekilde ödenen tutarlar Hazineden tahsil edilir.Yorum Gönder

 1. tülay pala diyor ki:

  slm babamdan birbucuk sene önce 240 tl alıyordum ama engelli olarak iş buldum calışmaya başladım bu engel ilk raporumda %57 babamdan maaşımı kesdiler sonra işden atıldım devamlı kullanacam raporlu ilaclarımı alamadım kac aydır baglanmadı bu arada gene iş buldum babamın maasından almadım(yetim)oradanda sezon bitti şimdide %60 raporum var işsizim babamın yetim maaşından ne kadar baglarlar bilmiyorum babam 750 tl annem alıyor bana ne kadar baglanır ve sakat maaşıda baglatsam olurmu ne kadar baglarlar saygılar

  1. erkan kılıç diyor ki:

   benim baba annem 1,782 günü var malülen emekliliğe günü yetiyormu yeterse ne yapmam lazım ayrıca şuan bakıcı ayliğı alıyoruz onun adına kesilirmi

   1. fatih diyor ki:

    akbalik

    Etiketleri :