Malulen emekli olan kişi şirket ortağı olabilir mi? Olursa aylığı kesilir mi?

5510 sayılı sosyal sigortalar kanununun geçici 14. Maddesine göre 1 Ekim 2008 tarihinden önce sigortalı veya iştirakçi olanlar, emekli olanlar veya yaşlılık aylığı bağlananlar, malullük veya vazife malullüğü aylığı alanlar, 1 Ekim 2008 tarihi itibariyle sosyal destek primine tabi olarak çalışmaları devam edenler sosyal güvenlik destek primi uygulaması açısından 5510 sayılı kanun öncesi sosyal güvenlik kanunu hükümlerine tabiler. Yani bunlar hakkında eski 506 sayılı sosyal sigortalar kanunu 1479 sayılı Bağ-Kur kanunu hükümleri uygulanacak.

İzleyicimiz de 1 Ekim 2008 tarihinden önce emekli olduğu için limited şirket ortağı olması halinde malullük aylığının kesilip kesilmeyeceği konusunda eski kanun hükümlerine bakmamız gerekiyor. İzleyicimizin durumunun 506 sayılı sosyal sigortalar kanunu açısından değerlendirdiğimizde 506 sayılı kanuna göre malullük aylığı alanlar yine 4/ a yani eski SSK kapsamında ücretli olarak çalışmaya başlamaları halinde malullük aylıkları kesiliyor. Ancak izleyicimizin çalışması 4/a kapsamında bir çalışma olmadığı için 506 sayılı kanun hükümleri izleyicimizi ilgilendirmiyor.

Bu durumda 1479 sayılı Bağ-Kur kanununa göre durumunu incelediğimizde Bağ-Kur kanununa göre de diğer sosyal güvenlik kanunlarına göre, yani emekli sandığı ve SSK ya da 506 sayılı kanunun geçici 20. maddesi kapsamında kurulan sandıklara tabi olarak emekli olanların Bağ-Kur sigortalısı, yeni kanuna göre de 4/b sigortalısı olmaları gerektiren bir çalışma içine girmeleri halinde bu sefer Bağ-Kur kanununa göre sosyal güvenlik destek primi ödemeleri gerekiyordu. İzleyicimizin şirket ortaklığı da 4/b kapsamında sigortalılığı gerektiren bir çalışma olduğu için yine malullük aylığını kesilmesi gerekmiyor. İzleyicimiz malullük aylığını almaya devam edecek.

Ancak malullük aylığında 2009 yılında % 13 oranında sosyal güvenlik destek primi kesilecek. Bu sosyal güvenlik destek primi oranı 2010 yılında % 14 e, 2005 yılından itibaren de % 15’e çıkacak. Dolayısıyla da izleyicimizin limited şirket ortağı olmasında herhangi bir sakınca yok. Yani malullük aylığı kesilmeyecek. Ancak malullük aylığı üzerinden sosyal güvenlik destek primi kesintisi yapılacak. Referans No: 1628

tebkobitv.comYorum Gönder

Etiketleri :