Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri nelerdir?

Sağlık hizmetlerinin temel amacı kişileri hastalıklardan korumaktır. Sağlığın korunmasına ilişkin olarak hastalık yapan etkenleri ortadan kaldırmaya ve vücudumuzu bu etkenlere karşı bağışıklık kazandırmaya yönelik hizmetlere koruyucu sağlık hizmetleri denir. Koruyucu sağlık hizmetleri, hastalıkları tedavi etmekten çok daha az maliyetlidir. Bu nedenle gelişmiş ülkelerde koruyucu sağlık hizmetlerine büyük önem verilir ve geniş bütçeler ayrılır.

Koruyucu Sağlık Hizmetleri kişiye ve çevreye yönelik olmak üzere iki grupta incelenir. Kişiye yönelik koruyucu hizmetler doğrudan bireyleri ilgilendirmekte olup bağışıklama (aşılama), ilaçla koruma, erken tanı, iyi beslenme ve sağlık eğitimi şeklinde kısaca özetlenebilir.

Ülkemizde kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin finansmanı hususu Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde düzenlenmiştir. Tebliğe göre aşağıdaki koruyucu sağlık hizmetlerinin bedeli Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaktadır.

A- Sağlık Bakanlığı “Genişletilmiş Bağışıklama Programı” kapsamına dahil olmayan aşı bedelleri;

· Kronik böbrek yetmezliği,

· Kistik fibrozis (kist artışı),

· KOAH,

· Kanser,

· HIV/AIDS enfeksiyonu,

· Splenektomi (dalak hastalığı) olanlar

· İmmünsupresif tedaviye bağlı olarak bağışıklık durumu olumsuz etkilendiği için enfeksiyon hastalıklarının daha ağır seyrettiği yüksek riskli kişilerin

Bu durumlarını belgeleyen sağlık raporuna istinaden karşılanır.

B-Grip aşısı bedeli;

Aşağıdaki durumlarda tüm hekimlerce reçete edildiğinde yılda bir defaya mahsus olmak üzere aşı ücreti karşılanmaktadır.

Sağlık raporu aranmaksızın;

· 65 yaş ve üzerindeki kişiler

· Yaşlı bakımevi ve huzurevinde kalan kişiler (bu durumlarını belgelendirmeleri halinde)

Sağlık raporuna istinaden;

· Astım dâhil kronik pulmoner (akciğer veya akciğerlerle ilgili) ve kardiyovasküler (kalp ve damarlar) sistem hastalığı olan erişkin ve çocuklar,

· Diyabet dâhil herhangi bir kronik metabolik hastalığı olanlar,

· Kronik renal disfonksiyonu, hemoglobinopatisi (kan hastalıkları) veya immün (bağışıklık sistemi) yetmezliği olan veya immünsupresif (bağışıklık sisteminin baskılanması) tedavi alan erişkin ve çocuklar

· 6 ay - 18 yaş arasında olan ve uzun süreli asetil salisilik asit tedavisi alan çocuk ve adolesanlar.

C-Pnömokok (zatürree) aşısı bedeli (polisakkarit);

· İki yaş üstü çocuklarda ve erişkinlerde, aspleni, dalak disfonksiyonu, splenektomi (medikal, cerrahi ve otosplenektomi) yapılan veya planlanan olgular,

· Orak hücre hastalığı,

· Çölyak (ince bağırsağın glutene aşırı hassasiyetinin sebep olduğu bağırsak sindirim rahatsızlığı) sendromu,

· İmmünsupresif tedavi,

· Radyasyon tedavisi,

· Organ nakli

· HIV tüm evreleri dahil tedaviye veya hastalıklara bağlı immün yetmezlik ve immün baskılanma durumları,

· Kronik böbrek hastalık

· Nefrotik sendrom,

· Kronik kalp hastalıkları,

· Astım dahil kronik akciğer hastalıkları,

· Siroz dahil kronik karaciğer hastalıkları,

· Diyabet dahil herhangi bir kronik metabolik hastalığı,

· Hemoglobinopati(kalıtsal hemoglobin),

· Doğuştan ve edinilmiş kraniyal (başa ait) defektler

· Dermal sinüsler dâhil beyin omurilik sıvısı sızıntısına sebep olan durumlarda,

Hastalıklarını belirten sağlık raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde 5 yılda bir karşılanır. 65 yaş ve üzerindeki kişilere rapor aranmaksızın beş yılda bir defa olmak üzere bedelleri ödenir.

D-Hepatit A aşısı bedeli;

Kronik karaciğer hastalığı olan veya pıhtılaşma faktörü konsantresi alan ve Hepatit A seronegatif olan; 1 yaş üzeri çocuklar ve erişkinlerde, hastalıklarını belirten sağlık raporuna dayanarak tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde en fazla yılda iki kez karşılanır.

E-Genetik hastalıkların prenatal tanısı için yapılan tetkikler.

F-Sünnet.Yorum Gönder

Etiketleri :