Kıdem Tazminatında vergi kesintileri ne kadardır?

Soru:

SGK İl Müdürlüğü’nden aldığım "Kıdem Tazminatı Alabilir" yazısını işverene vererek ayrılırsam. Acaba yapılacak ödemenin yasal olan şekli nasıldır? Vergi kesintileri ne kadardır?

Cemal KIZILBOĞA

Cevap:


Kıdem tazminatını alabilir yazını işverene ibraz ederek işten ayrılma talebinde bulunduğunuzda, işveren çalıştığınız her yıl için en son aldığınız brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödeyecektir. Kıdem tazminatının tavan tutarını( yıl sonuna kadar aylık 2.517.01 TL dir) aşmayan ödemelerden, sadece Damga Vergisi kesintisi yapılacak, başkaca vergi ve prim kesintisi yapılmayacaktır. Aşan kısmı ise gelir vergisine de tabi tutulacaktır.

Örneğin; 10 yıldan beri aynı işyerinde çalışan ve en son 2.000 TL brüt ücret alan biri, kıdem tazminatı alabilir yazını işverene ibraz ederek işten ayrıldığında, 10 çalışma yılı için 20.000 TL(10 x 2.000 TL) brüt Kıdem tazminatı hesaplanacak ve tazminattan 132 TL Damga vergisi (20.000 x binde 6.6) kesintisi yapılarak net 19.868 TL ödenecektir.

Örneğimizdeki sigortalının brüt ücretinin 3.000 TL olduğunu ve işverenin her çalışma yılına 3.000 TL kıdem tazminatı ödediğini varsaydığımız da toplam 30.000 TL olan brüt tazminatın, kıdem tazminatının tavan tutarı olan 25.170.10 TL si gelir vergine tabi tutulmayacak, kalan 4.829.90 TL si Gelir Vergine, 30.000 TL nin tamamı Damga Vergisine tabi tutulacaktır.

Sigortalının tazminatı aldığı ay tabi olduğu Gelir Vergisi oranının yüzde 27 olduğunu varsaydığımda, brüt tazminat tutarından 1.304 TL Gelir Vergisi(30.000 TL- 25.170.10 TL= 4.829.90 TL x yüzde 27), 198 TL Damga Vergisi( 30.000 TL x Binde 6.6) kesilecek ve sigortalıya net olarak 28.498 TL kıdem tazminatı ödenecektir

Ekrem SARISU - POSTAYorum Gönder

Etiketleri :