Kıdem tazminatı nasıl alınır?

SORU:

İstanbul Tuzla’da bir kurumda özel güvenlik görevlisi olarak çalışırken yasal haklarımı alarak emekli oldum. Fakat aynı işletmede emekli olarak özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya devam ediyorum. Güvenlik görevlisi kimlik sürem 4 ay sonra bitiyor ve ben bu durumda işverence kimliğim olmadığı için işten çıkarılacağım. Acaba emeklilikten sonraki yaklaşık 3,5 yıllık ihbar ve kıdemimi alabilir miyim? Saygılar

CEVAP:

Yürürlükten kaldırılan 1475 sayılı İş Kanununun kıdem tazminatı hakkını düzenleyen 14. maddesi halen yürürlükte kalan tek maddedir. Genel kural olarak İş Kanununun 25. maddesinin ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller başlığı altında düzenlenen hükümler dışında bir işçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi durumunda işçinin kıdem tazminatı hakkının doğduğu kabul edilmektedir. Ahlak ve iyi niyet kuralarına uymayan haller ve benzerleri başlığı altında düzenlenen hükümler ise şunlardır:

* İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.

* İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi, davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.

* İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.

* İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması veya 84. maddeye aykırı hareket etmesi.

* İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.

* İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç
işlemesi.

* İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.

* İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

* İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

Dolayısıyla bu düzenlemeler dışında örneğin 25. maddede yer alan sağlık sebepleri başlığı altında bir gerekçe ile iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda dahi işçi kıdem tazminatına hak kazanacaktır.
Sizin sorunuzda bahsetmiş olduğunuz durumunuz bu sebeplerden hiç birine girmediği için iş sözleşmenizin işveren tarafından feshedilmesi durumunda kıdem tazminatınızı alabilirsiniz. Ancak, ihbar tazminatı açısından işveren size bildirim sürenizi kullandırmaz ise o durumda ihbar tazminatınızı hak edebilirsiniz.Yorum Gönder

Etiketleri :