İşten ayrılan (İstifa eden) işçi hakları nelerdir?

Yıllık izin tazminatı diye birşey yoktur.
1yılı dolduran çalışan yıllık izne hak kazanır.İşten ayrılma durumunda kullanılmamış izinlerin ücreti ödenir.
Sözleşmeye konu iş,belirli süreli sözleşme şartlarına uyan bir iş ise,süresinden önce taraflardan birinin sözleşmeyi feshetmesi durumunda diğer tarafa tazminat ödemesi gerekebilir.
Sözleşmeye konu iş süresi belirli sözlşeme şartlarına uymayan bir iş ise,sözleşmeyi fesheden tarafın diğer tarafa ihbar tazminatı ödeme durumu ortaya çıkabilir.


Geçerli nedeninde spekülatif olmayan gerçekçi nedenler olması gerektiği Örneğin; Feshin; işçinin; verimsizlik, diğer işçilere göre düşük performans, işe yoğunlaşmama, yatkın olmama, sık hastalanması veya şu an sıkça dillendirilen sebep olarak işyerinin ekonomik krizde olması, piyasada durgunluk gibi nedenlere dayanması gerektiğini belirtmiştik. Bu şekilde olursa işçinin iş akdi geçerli olarak fesih edilir. Diğer türlü fesih geçersiz olur.
T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 1986/11078
K. 1987/6
T. 14.1.1987
• KIDEM TAZMİNATI
• EVLİ OLARAK İŞE BAŞLAYAN KADIN
• İŞİN DEVAMI SIRASINDA BOŞANARAK YENİDEN EVLENME
743/m.2
1475/m.14
ÖZET : Evli olarak işe giren, çalışmasını bu medeni durum içerisinde sürdüren ve işten ayrılma ( istifa ) halinde kıdem ödencesi ( tazminatı ) alamayacağını bilen kişinin, danışıklı olarak kocasından boşanıp, kısa bir süre içinde aynı kişi ile evlendikten sonra işten ayrılmak suretiyle kıdem ödencesiistemesi objektif iyiniyet kuralları ile bağdaşamaz.

Davacı, kıdem tazminatı, ikramiye ve yıllık ücretli izin parasının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme isteği kısmen hüküm altına almıştır.

DAVA VE KARAR : Hüküm, süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla; dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı, 3.3.1975 tarihinde işyerine evli olarak girmiş, on seneyi aşkın çalışmasını sürdürürken 20.3.1986 tarihinde geçimsizlik sebebiyle kocası hakkında boşanma davası açmış ve bu davaya karşı, davalı koca müşterek çocuklarının velayet statüsü de dahil davayı aynen kabul etmesi sonucu 9.4.1986 tarihinde boşanmalarına karar verilmiş bulunmasına rağmen, bu kararın kesinleşmesi akabinde 5.5.1986 tarihinde yeniden boşandığı kişi ile evlenmiş ve 16.5.1986 tarihinde evlenme sebebiyle istifa ederek İK.nun 14. maddesindeki evlenme suretiyle istifa halinde kıdem tazminatı ödenmesine dair hükmünden yararlanmak istemiştir.

Davalı, bu evliliğin tamamen İş Kanunu’nun sözü edilen maddesindeki hükümden kanuna karşı hile yolu ile yararlanmak istediğini savunmuş, gerek boşanma ve gerekse evlenme işlemlerinin ardı ardına gelişmesi karşısında bunun muvazaa olduğunu ileri sürmüştür.

Gerçekten, İş Kanun’un 16. maddesinde işçiye haklı fesih hakkı tanıyan hallerde, kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile ayrılması hali dışında istifa hali kıdem tazminatını gerektiren haller arasında sayılmamıştır. İş Kanunu’nun 14. maddesindeki bu düzenleme kamu yararına bir düzenlemedir ve 2320 sayılı Yasa ile 14. maddeye eklenen kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde kendi arzusuyla iş akdi ilişkisini sona erdirmesi halinde kıdem tazminatının ödenmesini öngören hüküm hem aile birliğini korumaya, hem de SSK. Yasası uyarınca toptan ödeme almak amacıyla ayrılanlar için kabul edilen kıdem tazminatı hakkının doğacağı yolundaki yasanın diğer bir hükmüne paralellik sağlamak için getirilmiştir. Getirilen bu hükümden işçi kadınların yararlanması yasal haklarıdır. Ancak M.K.’nun 2. maddesindeki temel objektif iyiniyet kurallarına göre, bu hakkını kullanırken aynı kurallara uymak zorundadır. Hakkın hukuken himaye edilebilmesi için hakkı veren hukuk kurallarının da üstünde yer alan objektif iyiniyet kurallarına uygun olması gerekir.

Evli olarak işe giren, çalışmasını bu medeni hal içerisinde sürdüren ve istifa halinde kıdem tazminatını alamayacağını bilen davacının şiddetli geçimsizlikle suçladığı kocasından boşanmasının hemen akabinde, karar tarihinden yirmibeş gün sonra evlenmiş olması, kocasının da mahkemede ileri sürülen geçimsizlik sebeplerine hiç karşı çıkmaksızın kabul etmesi, evlenme işlemleri kesinleşmesi gibi haller dikkate alındığında bu boşanma ve evlenmenin konunun istifa halinde kıdem tazminatı verilmeyeceği yolundaki hükmünü ortadan kaldırmaya ve hile yoluyla 14. maddedeki evlenme halinde kendi arzusuyla işten ayrılanlara kıdem tazminatı ödeneceği yolundaki hükmünden yararlanma amacını güttüğünü ve M.K.’nun 2. maddesindeki objektif iyiniyet kurallarıyla bağdaştırılamayacağını bu olaya özgü olarak kabul etmek gerekir.
Bu hale göre, kıdem tazminatı davasının reddine karar vermek icap ederken aksi yönde hüküm kurulması isabetsiz görülmüştür.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan sebeplerden ( BOZULMASINA ), peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine oyçokluğuyla karar verildi.
KARŞI OY YAZISI

İş Yasasının 14. maddesinin 4. fıkrasında "...kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile" hizmet akdini sona erdirmesi halinde kıdem tazminatı ödeneceği öngörülmüştür. Kıdem tazminatı işçinin yıllarca birikmiş emeğinin karşılığıdır. Davacının 11 yıllık hizmeti olduğu tartışma konusu değildir. Yukarıdaki hükmün kabul edilmesi "ailenin ve kadının korunması" düşüncesinin anayasada da ağır bastığı düşüncesinin sonucudur. Geçimsizlik sonucu evlilik birliğinin sona ermesinden sonra tarafların yeniden bir araya gelmesini engelleyen bir hüküm yasalarımızda yer almamıştır. Anılan maddede davacının boşandığı eski eşi ile evlenmesi halinde kıdem tazminatı kesilemeyeceği şartı getirilmiş değildir. İstifa hali, kıdem tazminatını gerektirmeyen iş akdini sona erdirme halidir. Olayda tarafların boşanmasından bir aya yakın bir zaman sonra yeniden bir araya gelmeleri ve evlenmelerini istifa suretiyle kıdem tazminatı ödenmesini engelleme ve M.K.’nun 2. maddesindeki objektif iyiniyet kurallarına aykırı olarak yorumlanmasını kabule sevk ettirecek bir delil ortada yoktur. Aksine düşünce dayanaksız varsayımdan ibarettir. Nitekim bir kaç ay sonra yeniden evlenme halinde de yasaya karşı bir hile hali düşünülemez.

Bu nedenle yerel mahkeme kararının, onanması düşüncesi ile çoğunluğun bozma kararına katılınmamıştır Yorum Gönder

 1. Mehmet Gökçen diyor ki:

  Ben 3 yıl önce maddi sebepler yüzünden 13 yıl çalıştığım işyerinden,tazminatımı alarak çıktım.Ayrıldığım işyerine Şimdi geri dönmek istiyorum...Kendim çıktığım için geri alırlar mı

  1. tuba diyor ki:

   eşim bi firmada 6 ay kadar plasiyerlik yaptı öşimdi işten cıkardılar ve müşterilerin axcıklarını avukat aracılıgı ile istiyrlar nasıl bir yol izleyebiliriz dava için

   1. umit akgul diyor ki:

    10 senedir bi fabrika da vasifsiz isci olarak calisiyorum. ancak calisma kosullari saglikli olmadigi icin ayrilmak istiyorum.. tazminatimi alip nasil ayrilabilirim?

    1. huseyin sahin diyor ki:

     ben 4.5 yildir bir fabrikada caliyorum ancak gecen yil benim yaptigim meslekte is azalinca baska ise yonettiler ancak bu is bana bazi hastaliklarida getirdi birde kendi meslegim olmadigi icin ben yapmak istemiyorum tazminatimida alamiyorum ne yapmam gerekir

     1. yılmaz balli diyor ki:

      14 sene 9 ay bir is yerinde calistim 5800 primim var yillik iznim ve tazminatimi alabilir miyim

      1. gökçe yüksel diyor ki:

       6 aylık sözleşmeli çalışan istifa etmiş olduğu için tazminat alabilirmi

       1. selim esmer diyor ki:

        İşyerimden 10 nisan 2013 te verdigim dilekçe ile istifa ederek ayrıldım. Ancak işveren ben daha istifa etmeden 8 nisan tarihinde istifa nedeni ile sgk çıkısımı yapmış. İbraname imzalamadim. Ne gibi bir yol izlemeliyim.

        1. selim esmer diyor ki:

         İşyerimden 10 nisan 2013 te verdigim dilekçe ile istifa ederek ayrıldım. Ancak işveren ben daha istifa etmeden 8 nisan tarihinde istifa nedeni ile sgk çıkısımı yapmış. İbraname imzalamadim. Ne gibi bir yol izlemeliyim.

         1. paşa karakoç diyor ki:

          alanya antalya ben 2011 işi bıraktım erken emekli oldum 18 yıl çalıştım tekra işime döne bilirmiyim toplu paramı aldıkm yatırsam tekrar dönermiyim

          1. saim kuzu diyor ki:

           ben işten ayrılmadan tazimatımı alabilirmiyim

           1. Sayın murat taştan diyor ki:

            emekliliğinizden dolayı işten ayrılma durumunuz söz konusu ise her halukarda size tazminat ödemesi yapılması gerekir.

            1. Murat Taştan diyor ki:

             i̇şten ayrılacağım ama benim emekliliğim geldi diye ayrılıyorum. acaba işyerinden emeklilik için ayrılan kişilere tazminat verilecek mi tşk.

             1. e diyor ki:

              c) i̇şveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse, yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnad veya ithamlarda bulunursa. d) i̇şçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa. e) i̇şveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse, f) ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa, yahut çalışma şartları uygulanmazsa. iii. zorlayıcı sebepler: i̇şçinin çalıştığı işyerinde bir h

              1. dd diyor ki:

               i̇şçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı madde 24.- süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir: i. sağlık sebepleri: a) i̇ş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa. b) i̇şçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa. ii. ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri: a) i̇şveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa. b) i̇şveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa.

               Etiketleri :