Kayıp Malezya Uçağı Son Haberler Son Durum nedir ? Malezya Uçağı Bulundu mu ?

Ma­lez­ya­’nın baş­ken­ti Kua­la Lum­pu­r’­dan ha­va­lan­dık­tan 40 da­ki­ka son­ra kon­trol ku­le­siy­le ile­ti­şi­mi ke­si­len 239 yol­cu­lu uça­ğın akı­be­ti, ara­dan ge­çen 7 gü­ne rağ­men es­ra­rı­nı ko­ru­ma­ya de­vam edi­yor. 14 ül­ke­nin ka­tı­lı­mıy­la oluş­tu­ru­lan ara­ma eki­bi, ha­va­dan ve de­niz­den tüm im­kân­la­rı­nı se­fer­ber ede­rek ara­ma ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rü­yor. Fa­kat si­vil ha­va­cı­lık ta­ri­hi­nin en es­ra­ren­giz va­ka­la­rın­dan bi­ri ola­rak gö­rü­len ka­yıp yol­cu uça­ğı­na da­ir en ufak bir ize rast­la­na­ma­dı.

HİNT OKYANUSU’NDA ARANACAK
Uça­ğı bul­mak için de­vam eden ara­ma fa­ali­yet­le­ri Hint Ok­ya­nu­su­’na uzan­dı. Ka­yıp uçak­la il­gi­li or­ta­ya atı­lan te­ori­ler­den bi­ri de tüm dün­ya­da be­ğe­niy­le iz­le­nen Lost di­zi­si­nin ger­çe­ğe dö­nüş­tü­ğü.

Los­t’­ta­ki gi­bi kay­bo­lan uça­ğın düş­tü­ğü­ne da­ir hiç­bir ipu­cu bu­lu­na­ma­dı. Uz­man­lar, uça­ğın bir ada­ya düş­müş ola­bi­le­ce­ği­ni ya da te­rö­rist­ler ta­ra­fın­dan ka­çı­rıl­dı­ğı­nı ve ada­da ha­yat sür­me­ye baş­la­mış ola­bi­le­cek­le­ri­ni var­sa­yı­yor.

4 SAAT DAHA UÇTU
Ara­ma­la­rın uça­ğın bi­li­nen son ko­nu­mun­dan da­ha ba­tı­da sür­dü­rül­me­si, uça­ğın ra­dar­dan kay­bol­duk­tan son­ra 4 sa­at da­ha uç­tu­ğu yö­nün­de­ki id­di­ala­rı güç­len­dir­di.

"UÇAK KESİN OLARAK KAÇIRILDI"
Malezya hükümetinden bir yetkili ise uçağı araştıranların vardıkları sonuca göre, uçaktaki bir pilotun ya da iyi uçuş tecrübesi olan birden fazla kişinin söz konusu uçağı kaçırdığını söyledi.

Araştırmaya katılan aynı yetkili, uçağın nereye götürüldüğü ya da kaçırılma nedeni konusunda bir bilgi olmadığını da belirtti. Medyaya konuşma yetkisi olmadığını söyleyen ve adının açıklanmasını istemeyen yetkili, uçağın kaçırılmasının artık bir teori değil, kesin olduğunu da vurguladı. Malezyalı yetkililer daha önce de, radar verilerine göre, söz konusu uçağın geri geldiği ve Pekin'e giderken rotasını Malezya yarımadasının batısına çevirmiş olabileceğini söylemişti.

"SİSTEMİ KASTEN DEVREDIŞI BIRAKILDI"
Öte yandan Malezya Başbakanı Najib Razak, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur’dan Çin’in başkenti Pekin’e doğru gitmek üzere havalanan ancak taşıdığı 239 kişiyle birllikte kaybolan Malezya Havayolları’na ait MH370 sefer sayılı yolcu uçağının sisteminin 'kasten devredışı bırakıldığı iddia edildi.

'ÇİN'E DOĞRU 7 SAAT UÇTU'
Başbakan Najib, kayıp uçakla ilgili açıklamalarda bulunmak üzere basın mensuplarının karşısına çıktı. Razar, araştırmacıların, uçağın iletişim sisteminin 'kasten' devredışı bırakıldığına inandığını söyledi. Uçağın Çin'e doğru 7 saat boyunca havada seyahat ettiği iddia edildi.

ARAMA KORİDORLARI OLUŞTURULACAK

Bir haftadır kayıp olan uçakla ilgili 2 arama koridoru oluşturulacağını söyleyen Najib, Tayland'dan başlayıp Kazakistan ve Türkmenistan sınırına uzanan 'Kuzey koridoru' ile Endonezya'dan başlayıp Hint Okyanusu'na ulaşan 'güney koridoru'nu anlattı.

'KAZA DEĞİL KASITLI'
Bugün yapılan açıklamalar, Malezya Havayolları'na ait Boeing 777 tipi yolcu uçağının ortadan kaybolmasının 'kaza sonucu' olmadığını ortaya koyar nitelikte. Dolayısıyla bundan sonra yapılan incelemeler, uçağın kim tarafından ve hangi gerekçeyle kaçırıldığı ya da düşürüldüğü üzerine yoğunlaşacak ve genişletilecek.

ARAMA ÇALIŞMALARI YENİ BİR AŞAMADA
Başbakan Najib, Güney Çin Denizi'nde uçağın son sinyallerinin alındığı bölgede yapılan aramaların koridorlar çevresinde genişletileceğini duyurdu. Araştırma koridorlarında, son uydu verilerinin de inceleneceğini belirten Najib, "Artık açıktır ki, MH370'in arama çalışmaları yeni bir aşamaya ulaştı" dedi. Najib, "Umuyoruz ki, yeni bilgiler uçağın bulunmasında bizi bir adım öteye götürecektir" ifadesini kullandı.


Yorum Gönder

Bunlarda İlginizi Çekebilir !

Kayıp Malezya Uçağı Hint Okyanusu'na mı düştü? Malezya Başbakanı'ndan Açıklama

Kayıp Malezya uçağı ile ilgili son durum son haberler. Kayıp Malezya uçağının Hint Okyanusu'na düştü haberi gündeme bomba gibi oturdu. Malezya Başbakanı, kaybolan uçağın en son Avustralya'nın Perth ken...

Kayıp Malezya Uçağı Son Durum Son Haberler - Uçak Hint Okyanusu'na mı Düştü?

Kayıp Malezya uçağı ile ilgili son durum son haberler. Kayıp Malezya uçağının Hint Okyanusu'na düştü haberi gündeme bomba gibi oturdu. Malezya Başbakanı, kaybolan uçağın en son Avustralya'nın Pert...

Ukrayna sınırında Malezya uçağı düştü

 Ukrayna sınırında Malezya uçağı düştü.  Çok fazla ölü sayısı olduğu söylenen uçakta Ukraynalı bir yetkili 100 den fazla ceset gördüğünü ve bazı cesetlerin 15 km uzaklıkta olduğunu söy...

Malezya Uçağı Şimdide Bengal Körfezi'nde ortaya çıkmış malezya uçağı son durum

Avustralya petrol ve doğalgaz arama şirketi "GeoResonance", esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Malezya uçağına ait parçaları, Bengal Körfezi'nde bulduklarını ileri sürdü. "GeoResonance"ın parçaları...

11 El Kaide'linin Malezya Uçağı ile bağlantısı ne ?

Malezya Havayolları uçağının kaybolmasıyla ilgili El kaide ile bağlantısı olan 11 kişi tutuklandı. Şüpheliler Malezya’da Kuala Lumpur ve Kedah eyaletlerinde yakalandı. Malezya polisi FBI ve MI6 gibi kurumla...

Kayıp Malezya Uçağı Son Haberler Son Durum nedir ? Malezya Uçağı Bulundu mu ?

Ma­lez­ya­’nın baş­ken­ti Kua­la Lum­pu­r’­dan ha­va­lan­dık­tan 40 da­ki­ka son­ra kon­trol ku­le­siy­le ile­ti­şi­mi ke­si­len 239 yol­cu­lu uça­ğın akı­be­ti, ara­dan ge­çe...

Kayıp Malezya uçağı bir türlü bulunamıyor yeni iddialar kafa karıştırıyor

Kuala Lumpur Pekin seferini icra ederken 227 yolcu ve 12 mürettebatı ile 8 Mart Cumartesi ortadan kaybolan MH370 sefer sayılı kayıp Malezya uçağı ile alakalı 'uçağın bir yere indiği iddia edilmesi' ortaya at...

Kayıp Olan Malezya Uçağınının Sırrı Sonunda Çözüldü

Malezya Başbakanı Necip Rezak, Hint Okyanusu'nda Fransa'ya ait Reunion Adası'nda geçen hafta bulunan kanat parçasının MH370 sefer sayılı kayıp Malezya uçağının ait oldu...

Kayıp Malezya Uçağı son durum son haberler Çin uydusu yerini buldu

BU UMUT DA SÖNDÜ Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan Çin'e giderken altı gün önce kaybolan Malezya Havayolları'na ait yolcu uçağı, Çin uydusu tarafından görüntülenen bölgede de bulunamadı. Malezy...

Karaya Vuran Parçalar Kayıp Malezya Uçağının mı?

Malezya haberin ardından, Fransa'ya ait adalara araştırma ekibi gönderdi. Malezya Havayollarına ait Boeing 777 tipi uçak, Kuala Lumpur-Pekin seferini yaparken 8 Mart 2014'te 227 yolcu ve 12 mü...

Kayıp malezya Uçağı için gelen son haber şu şekilde

Malezya, 8 Mart'ta başkenti Kuala Lumpur'dan Çin'in başkenti Pekin'e gitmek üzere 227 yolcusu ve 12 kişilik mürettebatıyla havalandıktan kısa bir süre sonra kaybolan uçağı arama çalışmalarına katılan ülke...

Kaybolan Malezya Uçağı'nın Sır Perdesi Çözülüyor

Havacılık tarihinin en büyük gizemleri arasında yer alan ve bir buçuk senedir kayıp olan Malezya Havayollarına ait MH370 sefer sayılı uçağın gizemi çözülüyor. Perşembe...

Malezya'da 2 Türk'e İdam Cezası !

İki Kıbrıslı Türk Malezya'da idama mahkum edildi PaylaşTweetlePaylaşGönderYorum Yap Kıbrıs Rum Kesiminde yayınlanan Fileleftheros ve diğer gazeteler, “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşı ola...

Malezya ya ait düşen uçağın füzeyle düşürüldüğu ağırlık kazandı

 Malezya ya ait düşen uçağın füzeyle düşürüldüğu ağırlık kazandı. Ukrayna tarafından füzeyle düşürüldüğu iddiaları güçlenen uçağın kara kutusunun bulunduğu ve ölü sayısının 300 ü...

İSRAİL İHLAL GEREKÇESİYLE SURİYE UÇAĞINI PATRİOT FÜZESİYLE VURDU !

 İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Kısa zaman evvela İsrail hava bölgesini ihlal eden Suriye uçağı havadayken roket savunma sistemi Patriot sebebi ile imha edildi. Olayla ilgili detaylı bilgi daha...

SİTENİZ HABER.SGK.NET'i Takip EDİN ! :)
X
Google Gözat
Facebook Gözat
Twitter Gözat