YENİ DÜZENLEME GEREĞİNCE İLAÇ FİYATLARI CEP YAKACAK !

   

SGK’nın yeni düzenlemesiyle bazı eşdeğer ilaç gruplarında hastalarca ilaca ödenen rakamlarda artış olacak. Bu artışın esas sebebi, SGK’nın halen uygulamakta olduğu bant fiyat uygulamasının yanında bundan böyle taban fiyat uygulamasının da devreye girecek olması. Diğer yandan bant uygulaması ilaç gruplarının devasa bir bölümünde halen daha devam ediyor ve SGK yüzde 10 katkıyı bu ilaçlarda yapıyor. Katkı yapmadığı ilaç grupları şimdilik sınırlı olacak ve sadece bu ilaç fiyatlarında artış yaşanacak. Ancak SGK’nın yaptığı yüzde 10’luk katkının bütün eşdeğer ilaçlardan kaldırılması da planlanmakta.


teçete, ilaç değişikliği
Genel Sağlık Sigortası  Genel Müdürü İsmet Köksal yaptığı açıklamada eşdeğer ilaçların birbiriyle aynı olduğuna vurgu yapıp, dünya örneklerinde de eşdeğer ilaçlara aynı rakamın ödendiğine işaret ediyor. Köksal, uygulamadaki amacın gereksiz harcama yapmak olmadığının altını çizerek, “Artık aynı etken maddeli ilaca aynı parayı ödüyoruz, ‘Bu ikisi aynıdır’ diyoruz. Bunu da diyen biz değil, otorite olarak Sağlık Bakanlığı’dır” söylüyor.
Aslında bu görüşe katılmamak imkânsız. İlaç harcamalarının fazla hızla yükseldiği bir ülkede, gelecekte de ilaç harcamalarını karşılayabilmenin bir yolu akılcı ilaç uygulamalarından geçiyor.

2014 yılında SGK’nın ilaç harcamalarının 15 milyar TL’nin üzerine çıkacağı ifade ediliyor. Ülkemizde ilaç harcamaları daimi artış gösteriyor olmakla birlikte, ilaçta bilinçli kullanımın olmadığı da görülüyor. Bir araştırmaya göre, evlerde bulunan ilaçların yüzde 32’lik kısmı kullanılmamış, ayrıca antbiyotik kullanımında yapılan yanlışlar, özelikle ilaçların  evvel kullanımına nihayet verilmesi de hastalıklarla mücadelede zayıf kalınmasına ne sebepten oluyor.

İlaç Endüstrisi İşverenleri Sendikası (İES), SGK’nın yaptığı nihayet değişikliklerin haberleri olmadan yapılmasının doğru olmadığını savunuyor. Endüstriye göre, 
- Uygulama kapsamına alınan gruplardaki ürünler için hızla yeni bir fiyat erozyonu yaşanabilecek ve bu ürünlerin pazarları emtialaşabilir. 
- Üreticiler pazarı ele geçirmek ismine irrasyonel ve yanlış fiyatlamalara gidebilir. 
- Hızla emtialaşan bir pazarda mahsul kalitesi ve çeşitliliği hızla gerileyebilir. 
- Buna bağlı olarak gelecekte arz sıkıntıları ortaya çıkabilir. 
- Tasarruf amacıyla yapılan bu uygulama sonunda pazardan yok olan emtialaşmış/değersiz ürünlerin yerini fazla daha yüksek fiyatlı ürünler alabilir.
Sonuç olarak, SGK’nın nihayet düzenlemesi sınırlı bir ilaç grubunda katkı payı artışı yaratabilir. Ancak, bu artış tamamen hastanın tercihleri ile ilgili. Aynı etken maddelere sahip, aynı tedavi sonuçları yaratan ilaçlar için farklı fiyatlar çıkması piyasa koşuları için normal kabul edilse de ülkedeki en devasa ilaç alıcısı olan SGK için, aynı sonucu doğuran iki ilaçtan birine daha çok nakit ödüyor olmak anlamlı gelmiyor. Vatandaşın cebinden çıkan 1 TL çok nakit, aynı zamanda devletin de kaybı olabiliyor.

İlaçlar referans ilaç (özgün) ve eşdeğer ilaç (jenerik) olmak üzere ikiye ayrılır. Eşdeğer ilaçlar, referans ilaçlarla aynı özelliklere sahip olduğu, dolayısıyla, hasta üzerinde aynı tedaviyi sağladığı bilimsel çalışmalarla kanıtlanan ve referans ilaçların koruma süreleri bittikten sonra satışa sunulan ürünlerdir. Bir eşdeğer ilaç, referansıyla aynı faaliyet, nitelik ve güvenilirliktedir. Referans ilaç, inovatör firma tarafından geliştirilerek patent koruması altında pazara verilen ilk üründür. Koruma süreleri bittikten sonra bu ürünler referans alınarak eşdeğer ilaçlar üretilir. Eşdeğer ilaç ile özgün ilaç arasında tedaviye tesir bakımından hiçbir ayrım yoktur.
 
Kronik hastalığı olanların ilaç kullanımlarında mühim bir değişiklik yapıldı. Buna göre, SGK, 1 senede 2 defa reçete yazılması yerine bu sayıyı 4’e çıkardı. 6 ay yerine 3 ayda bir reçete yazılacak olması, bilhassa evinden çıkamayacak derecede hasta olanların yakınları tarafından eleştirilmekte. Ancak yetkililer, aile hekimliği uzmanlarının da bu ilaçları yazabileceğini, hatta hastanın ayağına giderek reçete yazabileceklerini, dolayısıyla doktora erişimin bu kadar kolaylaştığı bir ortamda problem olmayacağı görüşündeler. Açıkçası, suiistimallerin ortadan kaldırılması bakımından 3’er aylık reçete yazımı akla daha yatkın görünüyor.
 
 Diyelim ki, aynı etken maddeyi aynı dozda içeren 3 tansiyon düşürücü ilaç mevcut (A, B ve C ilaçları). Bu ilaçlara eşdeğer ilaçlar deniyor. Yani ad ve marka dışında hiçbir farkları yok. Aynı tedaviyi sağlıyorlar. Bu ilaçlar sırası ile 10 TL, 12 TL ve 15 TL olsun. (A=10TL, B=12TL ve C=15TL). Dolayısıyla bu gruptaki en ucuz ilaç bedeli 10 TL. Şimdi bu ilaçlar için hastaların ödeyeceği ayrım ücretleri yapılan değişikliğe kadar şu şekilde hesaplanıyordu: SGK, 10 TL’lik bu en ucuz A ilacının yüzde 10 fazlasına kadar ödüyordu. Yani 10 TL+yüzde 10= 11 TL ödüyordu. Eğer hastanın reçetesinde A ilacı yazılı ise hasta eczanede ayrım ödemiyordu, B ilacı yazılı ise hasta 12TL-11 TL= 1TL ayrım ödüyordu, C ilacı yazılı ise 15TL-11TL= 4TL ayrım ödüyordu. Ya da ayrım ödememek için 10 TL’lik A ilacını tercih edebiliyordu. İşte buna bant aralığı uygulaması deniyordu. Bu uygulama bazı ilaçlar için önümüzdeki günlerde devam edecek. 
Yeni sistemde ise (1 Ekim 2014 itibariyle), bant aralığı uygulamasının yanı sıra bir de taban fiyat uygulaması yaşama geçecek. Taban fiyat uygulamasıyla devlet örnekte yer alan gruptaki 10 TL’lik en ucuz A ilacının bedeli kadar ödeyecek, daha fazlasını ödemeyecek. Yani şayet hastanın reçetesinde B ilacı yazılı ise hasta 12 TL10 TL= 2 TL ayrım ödeyecek. 15 TL’lik ilaç yazılı ise 15 TL10 TL= 5 TL ayrım ödeyecek. Ya da gene ayrım ödememek için 10 TL’lik A ilacını tercih edebilecek.
Yukarıdaki örnekten devam edecek olursak; şayet hastaya B ilacı reçete edildiyse ve hasta bu ilacı almak istiyorsa, eskiden 1 TL ayrım ödüyordu, artık 2 TL ödeyecek, yani evet ayrım 2 katına çıkacak. Ancak, hastaya C ilacı reçete edildiyse ve hasta bu ilacı almak istiyorsa, eskiden 4 TL ayrım ödüyordu, artık 5 TL ödeyecek, yani ayrım 2 katına çıkmayacak, 1 TL artış olacak. Diğer yandan, hastaya B ya da C reçete edildiyse ve hasta A ilacını almayı kabul ediyorsa, eskiden olduğu gibi şimdi de ayrım ödemeyecek.
Hemen ifade edelim; SGK bürokratlarının yapmış oldukları hesaba göre, yeni uygulama hiçbir vakit iki kat ayrım ücretine ne sebepten olmayacak, en çok 0.75’lik bir artış sınırlı bir ilaç grubunda yaşanacak.Yorum Gönder

Etiketleri :