Cep Yakan Zorunlu Trafik Sigortasında Yasal Değişiklik

Zorunlu Trafik Sigortası Haberleri 2016, Zorunlu Trafik Sigortasında Son durum, Zorunlu Trafik Sigortası Düzenlemeleri, Zorunlu Trafik Sigortası Fiyatları Ne Olacak ?..

Son dönemde anormal prim artışları ile adeta ceppleri yakan zorunlu trafik sigortasında düzenlemeler yapmak adına düğmeye basıldı. Sistemindeki aksaklıkları gidermek adına 3 maddelik yasal değişiklik yapılarak, hem sigorta şirketlerinin hem de vatandaşın mağduriyeti giderilmeye çalışılacak. Hazine’nin hazırladığı, Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngören taslakta, sigorta şirketlerinin yükümlülükleri azaltılacak. Eğer bu düzenleme yasalaşırsa, yüzde 100 kusurlu olmasına rağmen hayatını kaybeden kişinin ailesine ödeme yapılması uygulamasına son verilecek.

Zorunlu Trafik Sigortasındaki Yeni Düzenlemeler

Yeni Düzenleme ile ilk olarak mevcut yasanın “Maddi ve manevi tazminat” başlıklı 90. maddesi değiştiriliyor. Mevcut yasada, “Maddi tazminatın biçimi ve kapsamı ile manevi tazminat konularında Borçlar Kanununun haksız fiillere ilişkin hükümleri uygulanır” ifadesi yer alıyor.

Trafik sigortası o hasarı karşılayacak

Bu maddeye, zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminatların genel şartlara tabi olmasına yönelik ifade ekleniyor. Maddenin yeni hali, “Zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminatlar bu kanun ve bu kanun çerçevesinde hazırlanan genel şartlarda öngörülen usul ve esaslara tabidir. Söz konusu tazminatlar ve manevi tazminata ilişkin olarak bu kanun ve genel şartlarda düzenlenmeyen hususlar hakkında Borçlar Kanununun haksız fiillere ilişkin hükümleri uygulanır” şeklinde düzenleniyor.
Bu yolla Hazine düzenleme yetkisi alıyor. Taslak bu haliyle TBMM’de yasalaşırsa Hazine yönetmelik çıkaracak ve genel şartları belirleyecek. 

Yüzde Yüz Kusurluya Ödeme Yapılmayacak

Taslağın ikinci maddesiyle zorunlu mali sorumluluk sigortası dışında kalan hususlar yeniden düzenleniyor. Mevcut kanunun zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında tutulan şartlarına; “Hak sahibinin kendi kusuruna denk gelen tazminat talepleri”, “İlgililerin sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan tazminat talepleri” ve “Zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartları ve ekleri ile tanımlanan teminat içeriği dışında kalan talepler” ifadeleri ekleniyor.

Trafik sigortasında son durum ne değişti ?

Yetkililer, kaza olduğunda yüzde 100 kusurlu olup da hayatını kaybeden kişinin ailesine sigorta ödemesi yapıldığını belirterek, “Hak sahibinin kendi kusuruna denk gelen tazminat talepleri” ifadesi ile ödeme yapılmasının engelleneceğini söylediler.
Yetkililer, kazadan sonra vefat eden kişilere ödenen tazminatın ardından tekrar dava açılabildiğini ve yeni ödemeler oluşabildiğini belirterek, “2010’da kaza olmuş, 60 bin lira ödenmiş, daha sonra 100 bin liralık dava açılıyor, 40 bin lira daha ödenebiliyor. Düzenleme ile bunun da önüne geçilecek” dediler.

Zorunlu trafik sigortasında primler değişiyor mu ?

Taslakta yer alan bir başka düzenlemeyle tazminat ve giderlerin ödenmesinde istenen, “Kaza veya zarara ilişkin tespit tutanağı veya bilirkişi raporu” uygulaması kaldırılıyor. Yerine “Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarıyla Belirlenen Belgeler” getiriliyor. Yetkililer, kaza tespit tutanağının ardından sigortacının 8 iş günü içinde ödeme yapması yükümlülüğünün esnetildiğini söylediler.Yorum Gönder

Etiketleri :