Bu Araçlara Daha Çok Vergi Ödenecek !

Otomobil Vergileri 2016, Motorlu Araç Vergileri Yeni Sistem, Hangi Araçlar Daha Az Vergi Ödeyecek, Motorlu Taşıtlar Vergisi Yeni Düzenleme 2016...

Otomotiv Sanayii Strateji Belgesi’nin ikincisinin taslak metni ile yeni bir sistem kurulması planlanıyor. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren bu yeni sistemde hedef ve eylemler üç başlık altında toplanıyor. Emisyona dayalı sistem, hibrit ve elektrikli otomobillerle, hidrojenli ve doğal gazlı araçların özendirilmesini hedefliyor.

Otomotiv sektörünün 2019’a kadar yol haritasını çizen yeni belgede yer alan eylemler de 3 başlıkta toplanmış. Bunlar başlıklar; 
-Yerli marka araç üretimi için gerekli altyapıyı oluşturmak
-Sektörün markalaşma kabiliyetini ve küresel rekabet gücünü artırmak
-Otomotiv sektörünün güçlendirilmesine yönelik hukuki ve idari düzenlemeler geliştirmek.

Bugüne kadar sadece motor hacmi üzerinden alınan ve yüzde 145’e kadar yükselen ÖTV dışında, yeni plana göre emisyon oranlarına dayalı yeni bir sistem daha kurulması planlanıyor. Egzoz salımınına göre uygulanması beklenen vergi dışında, hibrit ve elektirkli otomobillerle, hidrojenli ve sıkıştırılmış doğal gazlı araçların da özendirilmesi hedefleniyor.
Şu andaki uygulamaya göre elektrik ve içten yanmalı motorları birlikte kullanan hibrit araçlara yönelik herhangi bir vergi avantajı sunulmayan ülkemizde bu durumun da değişmesi planlanıyor. Belgede sadece hibritlerin değil, hidrojen yakıtlı ve doğalgazlı araçların da özendirilip kullanımının yaygınlaştırılmasının hedeflendiği açıklanıyor.

BÜROKRASİ AZALTILACAK
Eylem planına göre, araç tip onay, tasarım doğrulama, dayanım, yol ve araç testleri yapılması için “Otomotiv Test Merkezi” kurulması öncelikli hedef olarak belirtilirken, ülkemizde üretilmesi büyük önem arz eden aksam ve sistemler belirlenecek, söz konusu parçaların üretiminin “Ulusal Odak” projesi adı altında destekleneceği belirtiliyor. Yeni planda sektör için büyük önem taşıyan bürokratik engellerin aşılmasında da hedefler bulunuyor. Bürokrasinin azaltılması ve sektöre yönelik faaliyetlerin etkinliğinin artırılması amacıyla otomotiv sektörünü ilgilendiren iş ve işlemlerin tek elden yürütülmesi için çalışmalar yapılacağı, otomotiv sanayiinin ihtiyaçlarına yönelik uygulamalı araştırma merkezlerinin kurulacağı belirtiliyor.

ANA HEDEF YERLİ OTOMOBİL
Yeni yol haritasında, “yerli marka araç üretimi için gerekli altyapıyı oluşturmak, sektörün rekabet gücünü artırmak, içten yanmalı motor üretiminin teşvik edilmesi amacıyla mükemmeliyet merkezi kurulması öncelikle hedef olarak belirtiliyor. Ayrıca üretilecek yerli araçların kamu alımlarında öncelikli olarak tercih edilmesinin sağlanması da vurgulanıyor.

YERLİ ARAÇ ÜRETİLMESİNE YÖNELİK
Üç ana başlık ve bu başlıklar altında çeşitli alt başlıklardan oluşan eylem planının 4 alt başlıktan oluşan ilk maddesi tamamen yerli marka ve araçların üretilmesine yönelik olarak hazırlanmış. Belgenin bu bölümünde maddeler şöyle sıralanıyor:
1.1.Küresel seviyede rekabetçi olabilecek menzili uzatılmış elektrikli yerli marka araç kategorisi belirlenecek ve söz konusu aracın üretilmesine yönelik gerekli destek mekanizmaları geliştirilerek uygulanacaktır.
1.2: Eylem 1.1. kapsamında üretilecek yerli marka araç/ araçların kamu alımlarında öncelikli olarak tercih edilmesi sağlanacaktır.
1.3: İçten yanmalı motor üretiminin teşvik edilmesi amacıyla mükemmeliyet merkezi kurulacaktır.
1.4: Tip onay, tasarım doğrulama, dayanım, yol ve araç testleri yapılması için “Otomotiv Test Merkezi” kurulacaktır.

 

 Yorum Gönder

Etiketleri :