Fazla çalışma izin yazısı örneği ve durum değerlendirmesi

Her yıl Ocak ayının sonuna kadar birazdan aşağıda sizlere örnek olarak vereceğimiz yazının çıktısını almalı ve fazla mesai yapacak olan işçinin özlük dosyasına koyma zorunluluğunuz var. Bu onay alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için 237 TL cezai işleme tabi tutulacağınızı hatırlatmak isteriz.

Her yıl Ocak ayının Sonuna Kadar Bu Yazı Alınmalıdır

İş Kanununun 41. Maddesi hükmü gereğince, Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir. Söz konusu yazı onaylı bir şekilde işçinin imzasını içerek şekilde tanzim edilmelidir.

Fazla Çalışma Yazısının Alınmaması Halinde Her bir İşçi İçin İdari Para Cezası Vardır;

Kanununa göre; Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için 237 TL idari para cezası vardır.

Kanuna Göre Fazla Çalışma Süreleri yıllık 270 Saati Aşamaz

4857 Sayılı İş Kanununun 41. Maddesi hükmüne göre fazla çalışmada maksimum süre her bir işçi için yıllık 270 saattir.

İşçi Fazla Çalıştığı Her bir Saati İzin Olarak Daha Sonra Kullanabilir. Bu Onun Yasal Hakkıdır

Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı hersaat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat onbeş dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir.

İşçi hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında, çalışma süreleri içinde ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır.

FAZLA MESAİ ONAY BELGESİ ÖRNEĞİ

……………………….. SSK Sicil numarası ile çalışmakta olduğum …………… Unvanlı işyerinde, İşverenin gerekli gördüğü zamanlarda (Hafta tatili, Resmi ve Dini tatil günlerinde) işlerin aksatılmadan yürütülmesi için 01/01/2013 – 31/12/2013 tarihleri arasında istenilen gün ve saatte fazla mesai yapmak için muvafakatım olduğunu ve bu çalışmamkarşılığında yürürlükte olan İşkanunu çerçevesinde ücretimi almayı kabul ve beyan ederim.Yorum Gönder

Etiketleri :