4A SİGORTALI NEDİR, 4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIYOR ? - Sgk Haberleri

4A SİGORTALI NEDİR, 4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIYOR ?

ÖNCELİKLE 4A NEDİR ?

Değreli haber.sgk.net kullanıcıları 5510 sayılı kanuna göre 4a, Sosyal Sigortalar Kurumu'na baağlı olarak çalışanlar anlamını taşımaktadır. Tabiki başka bir açıklaması hada var onuda yazalım sizlere, 657 sayılı kanuna göre de 4a memur anlamını taşımaktadır. 

Kanunda 4a'nın yer alan iki anlamlarınıda sizlere yazdık yani bunlar 657 sayılı kanuna ve 5510 sayılı kanuna göre farklı anlam taşımaktadır. Şimdi sizlere Tek Tek her iki kanuna göre 4a'lı olan kişilerin emekli maaşlarını hesapyalayabilecekleri bir uygulamadan ve işlemlerin nasıl yapılacağından bahsedeceğiz. Tabiki ondan önce bu 4a olayını biraz daha açıklamak istiyoruz sizlere. 657 SAYILI KANUNA GÖRE 4A

657 sayılı Kanun madde 4 – (Değişik:30/5/1974 – KHK-12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975 – 1897/1 md.)

Kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürülür.

A) Memur:

Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmasında memur sayılır.

Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır.
5510 SAYILI KANUNA GÖRE 4A

5510 sayılı kanun  Madde 4 – (Değişik madde: 17/04/2008-5754 S.K./2.mad)

Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından; 1) Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar,


4A EMEKLİ MAAŞI AYLIK HESABI İÇİN TIKLAYINIZYorum Gönder

Etiketleri :