Memurların Uyması Gereken Süre Kuralları

Memurların Süre Kuralları Nelerdir, ilk defa ve yeniden memurluğa atananların göreve başlama süreleri, kurum içi veya kurumlar arası atamalarda süre kuralları, memurların dikkat etmesi gereken konular...

Kamuya ilk defa veya yeniden atanan, kurum içi yada kurumlar arası naklen atanan, geçici bir süre görevden ayrılıp yeniden göreve başlayacak olan memurların uymaları gereken bazı süre kuralları olduğunu biliyormuydunuz. Üstelik bu süüre kurallarına uymayanlara çeşitli idari cezalar verilebiliyor. İlgililerin göreve başlama sebeplerine göre fark ihtiva eden bu süre kuralları neler dilerseniz gelin hep birlikte inceleyelim.  

İLK DEFA VEYA YENİDEN ATAMADA GÖREVE BAŞLAMA SÜRESİ
Aynı yerdeki bir göreve ilk defa veya yeniden atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Başka yerdeki bir göreve ilk defa veya yeniden atananlar, atama emrinin kendilerine tebliğ gününden sonraki gün birinci gün sayılmak suretiyle, 15 gün içinde o yere hareket ederek belli yol süresini (o yere mutat taşıt araçlarıyla gidilebilecek süreyi) izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.

İlk defa veya yeniden Devlet memuriyetine atananlardan, belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın yukarıda belirtilen süreler içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir. Öte yandan, belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlayamayanların göreve başlayamama halinin 2 ayı aşması durumunda, atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir.

KURUM İÇİ VEYA KURUMLARARASI NAKLEN ATAMALARDA GÖREVE BAŞLAMA SÜRESİ
Aynı yerdeki bir göreve kurum içi veya kurumlararası naklen atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Başka yerdeki bir göreve kurum içi veya kurumlararası naklen atananlar, atama emrinin kendilerine tebliğ gününden sonraki gün birinci gün sayılmak suretiyle, 15 gün içinde o yere hareket ederek belli yol süresini (o yere mutat taşıt araçlarıyla gidilebilecek süreyi) izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.

Başka yerdeki görevlere atananlardan, süresi içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamayanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartı ile 10 günlük bir süre daha verilebilir.

Memurun izinli veya raporlu olması atama konusunda kendilerine yapılacak tebligata engel olmamakla birlikte, göreve başlama süreleri izin ve raporun bitimi tarihinde başlar.

AYLIKSIZ İZİN KULLANANLARIN GÖREVE BAŞLAMA SÜRESİ
Çeşitli sebeplerle aylıksız izin kullanan memurlar, izin süresinin bitimini izleyen gün görevlerine dönmek zorundadırlar. Öte yandan, aylıksız izin süresinin bitiminden önce, aylıksız izin almaya gerekçe olan mazeretin aylıksız izin süresinin bitiminden önce ortadan kalkması durumunda, memurun 10 gün içinde görevine dönmesi gerekecektir.

Askerlik hizmeti nedeniyle aylıksız izinli sayılan Devlet memurlarının, askerlik görevi sonrası memuriyete dönmek istemeleri halinde, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına müracaat etmeleri gerekecektir.Yorum Gönder

Etiketleri :