Memurlar Şirket Ortağı Olabilir Mi ?

Memur Şirket Kurarsa Ne Olur, Memurlar Şirket Kurabilir mi, Memur şirket ortağı olursa ne ceza alır, Memurlar Hangi Ek İşlerde Çalışabilir ?..

Devlet memurlarının, kendilerine yasaklanmış olan faaliyetler dışında kalan ve memuriyet itibar ve güven duygusunu sarsmayacak işleri mesai saatleri içerisinde olmamak, iş verimini etkilememek, memuriyet görevi ve nüfuzu ile ilişkilendirilmemek kaydıyla yapmaları mümkün olabilmektedir.

Memurlara yasaklanan kazanç gerici faaliyetlerde bulunan veya ticaret yapan Devlet memurları hakkında ise bazı yaptırımlar uygulanmaktadır.

657 sayılı Kanunun “Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı” başlıklı 28 inci maddesinde, memurların yapamayacağı faaliyetlerin neler olacağı sayılırken, memurların; Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek herhangi bir faaliyette bulunamayacakları da belirtilmiştir.

MEMURLAR ŞİRKET ORTAĞI YA DA KURUCUSU OLURSA HANGİ CEZALARI ALIR?
Kanundaki hükümlere göre; tüzel kişiliği olmayan ve tacir sıfatı taşımayan, ancak ortaklarının her birinin ayrı ayrı tacir sıfatı taşıdığı adi şirketlere memurun ortak olması mümkün olamamaktadır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memurların disipline aykırı fiil ve davranışlarını sayarken, ticaret yapma veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma fiilini işleyen memurlar hakkında, KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI cezası verileceğine hükmetmiştir. 

**Verilen cezanın bir derece hafif olanının uygulanması: Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi alan memurlara verilecek cezalar, bir derece hafif olan ceza şeklinde uygulanabilmektedir.
Buna göre, adi şirket kuran veya böyle bir şirkete ortak olan memur hakkında, işlediği fiil nedeniyle alt ceza uygulamasına gidilmesi durumunda, verilen disiplin cezası AYLIKTAN KESME cezası şeklinde uygulanacaktır.

**Verilen cezanın bir derece ağır olanının uygulanması: Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin, cezaların özlük dosyasından silinmesi için gerekli olan süre içinde yeniden işlenmesi durumunda, memur hakkında bir derece ağır olan disiplin cezası uygulanmaktadır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarında ise üçüncü defa verilecek cezalarda bir derece ağır ceza uygulanıyor.

Buna göre, adi şirket kurma veya böyle bir şirkete ortak olma fiilini işlediği için hakkında disiplin cezası verilen memur, bu şirket ortaklığına son vermez veya 10 yıl içerisinde yeniden “ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı”na aykırı fiil işlerse, hakkında DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA cezası şeklinde uygulama yapılır.

Öte yandan, adi şirket kurma veya böyle bir şirkete ortak olma fiilini işlediği için hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilen memur, 10 yıl içinde aynı cezası gerektiren farklı iki fiil daha işlerse, hakkında DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA cezası şeklinde uygulama yapılır.

Ayrıca, öğrenim durumu itibariyle ilerleyebileceği kademe bulunmayan memur, adi şirket kurma veya böyle bir şirkete ortak olma fiilini işlediği için hakkında uygulanacak kademe ilerlemesinin durdurulması cezası aylıklarından kesinti yapılmak suretiyle uygulanır ve 10 yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası gerektiren herhangi başka bir fiili işlediğinde ise görevine son verilir.
 

 Yorum Gönder

Etiketleri :