Evlat Edinen Memura İzin Hakkı

Yeni Torba Yasada Neler Var, Torba Yasa 2016 Memur Hakları, Memur Doğum İzni Yeni Düzenleme, Evlat Edinen Memurlara İzin, Memurların Yeni Hakları, Memur Haberleri Son Dakika...

Mecliste onaylanan ve bir çok kesimi ilgilendiren yeni torba kanunda hem devlet memuru ve hem de işçiler yeni haklar kazandılar. Son olarak TBMM Genel Kurulu'nda 7 maddesi daha onaylanan Torba Yasa düzenlemesine göre evlat edinen memurlara da izin var...

Torba yasa ile doğum ve evlat edinme sonrası için verilerin hakların nasıl kullanılacağı kesinleşti. Sadece doğum yapan kadın değil evlat edinen memurların da analık izni, yarım çalışma ve ücretsiz hakkı var. Kadın memurun doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta analık izni kullanma hakkı vardır. Çoğul gebelik durumunda bu sürelere iki hafta daha eklenir.

MEMURA 8 HAFTALIK ANALIK İZNİ
Doğumun beklenen tarihten sonra gerçekleşmesi halinde, fazladan geçen süreler doğum sonrası analık izni süresinden düşülmez. Artık doğum sonrası analık izni süresiden evlat edinen memurlar da
yararlanabilir. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya tek başına evlat edinen memur da 8 hafta analık izni kullanabilir.

Hangi eşler analık izni kullanabilir?
• Memur olan eşler birlikte evlat edinmişse eşlerin her ikisi,
• Tek başına evlat edinen memurun kendisi,
• Memur olmayan eşin tek başına evlat edinmesi halinde memur olan eş bu haktan yararlanabilir.

HEM DOĞUM HEM EVLAT EDİNEN MEMURLARIN YARI ÇALIŞMA HAKLARI VAR
Hem doğum hem de evlat edineni memurların yarı çalışma hakları var.
Memurun yarım gün izin süresi, doğum sonrası analık izninin bitiminden itibaren birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı aydır. Yarım çalışma hakkını kullanan kadın
memurun süt izni hakkı olmayacak. Yani, yarım çalışma hakkını tercih kadın süt izni hakkından vazgeçecektir. Yarım gün izin süresi, evlat edinilen çocuğun evlat edinen kişinin kaçıncı çocuğu
olduğu dikkate alınarak belirlenir. Çocuk sayısının tespitinde öz veya evlatlık ayrımı gözetilmez.

MEMURA İSTEĞİ HALİNDE 24 AYA KADAR AYLIKSIZ İZİN!
Buraya kadar söylenilen tüm haklar ücretli izin şeklindedir. Memur yarım gün çalışacak olsa dahi, fiilen çalışmaya bağlı olan ödemeler hariç, ücretini tam olarak alacaktır. Yarım gün izin süresi bittikten sonra hem doğum yapan kadın hem de evlat edinen memur aylık izin talep edebilir. Evlat edinmelerde de memura isteği üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilecektir. Her iki eşin de memur olması ve üç yaşını doldurmamış bir çocuğun birlikte evlat edinilmesi halinde aylıksız izin
süresi, eşlerin talebi üzerine 24 aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm halinde eşlere kullandırılabilir.

DOĞUM YAPAN MEMURUN SÜT İZNİ
Memura, doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Çoğul doğumlarda da süt izni süresi aynıdır. Süt izin hakkı sadece kadın memura verilir. Süt izni birleştirilerek kullanılamaz

 

 Yorum Gönder

Etiketleri :