EK ÖDEME VE ZAM SONRASI 4/C PERSONEL MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesine göre istihdam edilen geçici personelin ücret hesabında da esas alınan aylık katsayısı 1 Ocak 2016 tarihinden geçerli olarak %6 oranında artırılırken, bu personelin ek ödemeden yararlanması da sağlandı.

Kamu görevlilerinin 2016-2017 yıllarına ilişkin mali ve sosyal haklarının belirlendiği Toplu Sözleşmede, geçici personel (4/C) ile ilgili bazı düzenlemeler de yer aldı. Bu düzenlemeler arasında, 4/C personele 2016 yılı başından itibaren ek ödeme yapılması da bulunuyor.

4/C personelin maaşı yılbaşında ne kadar artacak?

Geçici personelin aylık brüt ücretleri, eğitim durumları itibariyle belirlenmiş gösterge rakamlarının memur maaş katsayısıyla çarpımı suretiyle hesaplanmaktadır. Ayrıca, 2016 yılı başından itibaren 1.800 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda ek ödeme de 4/C personelin brüt ücretine dahil edilecek.

Bu şekilde belirlenecek brüt ücretten, sosyal güvenlik primi ile gelir vergisi ve damga vergisi kesilecek. Hesaplanan gelir gergisi kesinti miktarından ilgili personelin eş ve çocuk durumuna göre değişen miktarlarda asgari geçim indirimi düşülecek, ayrıca eş ve çocuk durumuna göre ödenecek aile yardımı miktarının eklenmesi suretiyle de 4/C personelin aylık net ücretine ulaşılacak.

Bu çerçevede, 2016 yılı başından geçerli olarak aylık katsayısının %6 oranında artması ve 4/C personel için ek ödeme yapılmaya başlanacak olması nedeniyle, bekar (ya da evli olup eşi çalışan) ve çocuğu olmayan 4/C personelin, öğrenim durumuna göre 2016 yılı Ocak ayında alacağı maaşın miktarı ile maaşındaki artış oranı konusunda memurunyeri.com olarak yaptığımız çalışmaya aşağıda yer verilmiştir.

EK ÖDEME VE ZAM SONRASI 4/C PERSONEL MAAŞI NE KADAR OLACAK?

*Aile yardımı bakımından bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre hesaplama yapılmış olup, sendika aidatı kesintisi ile toplu sözleşme ikramiyesi ve fazla çalışma karşılığı ücret ödemeleri dikkate alınmamıştır.

**2016 yılına ilişkin asgari geçim indirimi tutarları belli olmadığından, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz personel hakkında 2015 yılında uygulanan indirim tutarı olan 90,11 TL esas alınmıştır. Bu nedenle, 2016 yılının ilk aylarında alınacak maaş miktarı tabloda belirtilen rakamlardan yaklaşık 10 TL daha fazla olabilir. Ayrıca, 2015 yılı sonunda enflasyona bağlı ilave maaş zammı yapılması durumunda tablodaki rakamlar değişecektir.

Bu haber www.memurunyeri.com'dan alınmıştır.Yorum Gönder

Etiketleri :