Doğum Yapan Memura Üç Farklı Destek Paketi

Doğum Yapan Memura Devlet Desteği, Doğum Yapan Memur İzin Hakları, Emzirme Ödeneği Kaç Lira, Doğum İzni Kaç Gün, Doğum İzninde Çalışma Ücreti Alınabiliyor mu ?..

Çalışan kadınların en önemli sıkıntılarından biriside doğum. Ancak bu sıkıntılı dönemde devlet doğum yapan memurlara çeşitli maddi ve izin hakları veriyor. Üç tipte sunulan bu destekler doğum yapan memuru oldukça rahatlatıyor. İşte doğum yapan memurlara devlet tarafından sunulan üç farklı destek paketi.   

İlk Paket İzinleri Kapsıyor

Kadın çalışanın kural olarak doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz olmak üzere toplamda 16 hafta çalıştırılamaması. İş Kanunu’na göre, kadın çalışan isterse ve doktorunun da bu konuda onayı varsa doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışabilecektir. Hamilenin doğumdan önce kullanmadığı beş hafta, izin süresine eklenecektir. Ne var ki, izin süresi kadın çalışanın dinlenmesini sağlarken, bir yandan da çalışma ücretinden mahrum kalıyorlar.

İş Göremezlik Ödeneği

Sosyal güvenlik kapsamında düzenlenen korumanın ilk ayağı 5510 sayılı kanunun 18. maddesi ile getirilen geçici iş göremezlik ödeneği. Bu ödenek kişinin çalışmasına engel bir hastalık, kaza veya hamilelik gibi bir durum ortaya çıktığında bu süre için belirli oranda gelir güvencesi sağlıyor.

90 Gün Vadeli Sigorta Primi

Kadın çalışan adına doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmemişse, kendisine geçici iş göremezlik ödeneği verilmeyecektir. Geçici iş göremezlik ödeneği hamilelik ve doğum nedeniyle kadın çalışanın yukarıdaki süreler boyunca çalışamayacağı her gün için verilmektedir. Doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz olmak üzere toplam on altı haftanın dışında, kadın çalışanın hamilelik nedeniyle doğumdan önceki sekiz haftadan önce rapor alması halinde bu süre için hastalık sigortasına ilişkin şartlar gerçekleşmişse ödeme yapılır.

Emzirme Ödeneği

Hamilelik ve doğum nedeniyle ödenecek geçici iş göremezlik ödeneğinin miktarı yatarak tedavilerde prime esas günlük kazancın yarısı, ayakta tedavilerde ise bu kazancın üçte ikisi kadardır.
Sosyal güvenlik kapsamında getirilen ikinci koruma emzirme ödeneği. Sadece iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılara ve bağımsız çalışan sigortalılara verilen ödenek miktarı bu yıl için 122 TL’dir.Yorum Gönder

Etiketleri :