Bu Memurlara En Az 9 Bin TL Maaş Ödenecek !

Stajyer Memur Maaşları, Stajyer Memur Olma Şartları Nelerdir, Stajyer Memur Olarak Görevlendirilen Kamu Görevlilerinin Maaşı, En Yüksek Memur Maaşları 2016...

Dışişleri Bakanlığı merkezi yönetim kapsamındaki kamu görevlilerini uluslararası kurum ve kuruluşların Türkiye’de yerleşik bulunan merkez veya temsilciliklerinde stajyer memur olarak görevlendirilebiliyor. Görevlendirme süresi ise 2 yıla kadar olabiliyor. Gerek görülmesi durumunda bu süre bir katına kadar da uzatılması mümkün.

STAJYER MEMUR OLMANIN ŞARTLARI
- Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden (A) düzeyinde puan almaları veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmaları gerekir.
-Görevlendirmesinin, ilgili oldukları Bakanın onayı ile yapılması gerekir.
-Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile kurumlar itibariyle her yıl belirlenen yurt dışına gönderilecek personel sayısı kontenjan dahilinde görevlendirilmeleri gerekir.

STAJYER MEMURLARIN MALİ HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Bu şekilde görevlendirilenler, mali ve sosyal haklarını kurumlarından almaya devam ederler.
Stajyer memurlara, mali ve sosyal haklar kapsamında bir ayda yapılan toplam ödeme tutarı ile 104.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunan tutar arasındaki fark, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın kurumlarınca ayrıca her ay ödenir.
Buna göre, stajyer memur olarak görevlendirilenlere, 2016 yılı ilk altı ayında yapılacak ödemelerin aylık net tutarı en az 9.237 TL olacak.
Bu personelin görevlendirmesinin, kamu kurumunda görev yaptıkları memuriyet mahalli dışına yapılması durumunda, ilk gidişleri ve kurumlarına dönüşleri için 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca sürekli görev harcırahı ödenir.

Memurun 657 Zırhı Sınırlandırılıyor Mu ?Yorum Gönder

Etiketleri :