KPSS'de Çıkabilecek Hayati Konular

KPSS 2016 Haberleri, KPSS 2016 Soruları, KPSS'de Hangi Sorular Çıkacak, KPSS'de Çıkan En Önemli Sorular, KPSS Tarih Konuları 2016, KPSS Vatandaşlık Konuları...

Binlerce öğretmen ve memur adayının dört gözle beklediği KPSS 2016'da çıkma ihtimali en yüksek olan konuları KPSS adayları için araştırdık. İşte KPSS 'de çıkabilecek en önemli sorular...

ÖSYM, son yıllarda sınav sisteminde büyük ölçüde değişikliği gitti. Özellikle Genel Kültür ve Genel Yetenek testleri artık sadece çalışarak yapılacak sorular olmaktan çıktı. Sözel ve sayısal mantık, genel kültür ve tarih sınavının belirleyici testleri arasında yer alacak.

ÖSYM'nin son 5 KPSS'de bizlere sunduğu testlerin soru ve cevaplarını sizler için derledik. Özellikle son 3 yıl, 2015 KPSS'de gelebilecek soru tarzları ile benzerlik gösterebilir.

KPSS TÜRKÇE KONULARI

1- Sözcükte Anlam

2-Cümlede Anlam

3-Paragrafta Anlam

4-Anlatım Bozuklukları

5-Ses Bilgisi

6-Yapı Bilgisi

7-Sözcük Bilgisi

8-Cümle Bilgisi

9-Yazım Kuralları

10-Noktalama İşaretleri

11-Sözel Mantık

KPSS MATEMATİK KONULARI

1-Temel Kavramlar

2-Sayılar

3-Bölme ve Bölünebilme kuralları

4-Asal Çarpanlarına ayırma, EBOB-EKOK

5-Birinci Dereceden Denklemler

6-Rasyonel Sayılar

7-Eşitsizlik, Mutlak değer

8-Üslü sayılar

9-Köklü sayılar

10-Çarpanlara ayırma

11-Oran-orantı

12-Problemler

13-Kümeler

14-İşlem ve Modüler Aritmetik

15-Permütasyon, Kombinasyon ve Olasılık

16-Tablo ve Grafikler

17-Sayısal Mantık Problemleri

KPSS GEOMETRİ KONULARI

1-Geometrik Kavramlar ve Doğruda açılar

2-Çokgenler ve Dörtgenler

3-Çember ve Daire

4-Analitik Geometri

5-Katı Cisimler

KPSS TARİH KONULARI

1-İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

2-Türk – İslam Tarihi

3-Osmanlı Tarihi

4-Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri

5-Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler ve Bu Gelişmelerin Türk-İslam Dünyasına Etkileri

6-XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti

7-Kurtuluş Savası’nın Hazırlık Dönemi

8-Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi

9-Atatürk ilke ve İnkılapları

10-Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

11-Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

KPSS COĞRAFYA KONULARI

1-Coğrafi Konum ve Türkiye’nin Coğrafi Konumu

2-Türkiye’nin Yer şekilleri ve Özellikleri

3-Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü

4-Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme

5-Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası

6-Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi

7-Türkiye’de Ulaşım, Ticaret ve Turizm

8-Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri

9-Bölgesel Kalkınma Projeleri

KPSS VATANDAŞLIK KONULARI

1-Hukukun Temel Kavramları

2-Devlet Biçimleri ve Hükümet Sistemleri

3-Anayasa Hukukuna Giriş, Temel Kavramlar ve Türk Anayasa Tarihi

4-1982 Anayasası’nın Temel İlkeleri

5-Yasama

6-Yürütme

7-Yargı

8-Temel Hak ve Hürriyetler

9-İdare Hukuku

10-Uluslararası Kuruluşlar

11-Güncel Olaylar

KPSS 2016 Hakkında Tüm Bilinmeyenler İçin TIKLAYINIZ !.. Yorum Gönder

Etiketleri :