İşyerleri artık risk değerlendirmesi yapmak zorunda

Arif Temir

30 Haziran 2012 tarihinde yayınlanan 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda risk değerlendirmesi, işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalar olarak tanımlıyor.

***
Risk değerlendirmesi;

' Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri,
' Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri,
' Ev hizmetleri,
' Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar,
' Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan iş yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri, dışında kalan bütün işyerlerini kapsıyor. Örneğin; bir kapıcı çalıştıran apartman ile bin işçi çalıştıran işyeri de risk değerlendirmesi yapmak zorunda.
***
İş yerinin tehlike sınıfı ne olursa olsun bir çalışanının olması risk değerlendirmesi yapmasına yeterli oluyor.

NASIL YAPILACAK?

Risk değerlendirmesi ile ilgili olarak bir yönetmeliğin çıkarılması gerekiyor. Bu yönetmeliğin risk değerlendirmesinin hangi işyerlerinde ne şekilde yapılacağı, değerlendirme yapacak kişi ve kuruluşların niteliklerinin belirlenmesi, gerekli izinlerin verilmesi ve izinlerin iptal edilmesi konularında düzenleme yapması gerekiyor. Yönetmelik henüz yayınlanmadı. Ancak mevcut düzenlemeye göre risk değerlendirmesi yapılırken;
' Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu,
' Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi,
' İşyerinin tertip ve düzeni,
' Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu, dikkate alınacak.
İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlü.
***
Risk değerlendirmesi yapma yükümlülüğü 01.01.2013 tarihinden itibaren yukarıda istisna olarak belirtilen işyerleri dışında kalan bütün işyerlerini kapsıyor.

UYGULANACAK CEZA 


Risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene üçbin lira ceza uygulanacak. Bu ceza  aykırılığın devam ettiği her ay için dörtbinbeşyüz lira olarak uygulanacak.Yorum Gönder

Etiketleri :