Hangi Durumlarda İşsizlik Maaşı Alınamaz ?

İşsizlik Maaşı Neden Çıkmaz, İşsizlik Maaşı Olumsuz Cevap, İşsizlik Parası Neden Verilmez, İşsizlik Maaşı Şartları 2016, Hangi Maddelerden İşten Çıkarılanlar İşsizlik Maaşı Alamaz ?..

2002 Yılında yüyürlüğe giren 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında İşkur tarafından işsiz kalan kişilere ödenen işsizlik maaşı maalesef herkese ödenmiyor. Aradan geçen bunca sürede İşkur başvuruların 1.5 milyonuna ret cevabı verdi. İşsizlik maaşı başvurusunun olumsuz sonuçlanmasını gerektiren birkaç neden vardır. İşte İşsizlik Maaşı alamamanın çeşitli nedenleri ; 

1-İşten çıkış  yaptığınız tarihten itibaren geriye dönük olarak son 3 yıl içerisinde  toplam 600 gün ssk piriminiz yatmadığında olumsuz mesaj gelir.
2-İşten çıkış tarihinden önceki 120 günlük ssk piriminizin eksik yatması durumunda işsizlik maaşı bağlanmaz.
3-İşten çıkış nedenizin zorunlu bir neden teşkil etmemesi  veya istifa ettiğiniz durumda olumsuz sonuçlanır.

İŞSİZLİK MAAŞI 2 BİN LİRA OLUYOR !.. (Haber Detayı İçin TIKLAYINIZ)

Aşağıdaki nedenler ile işten çıkıldığında işsizlik ödeneği alınamaz.
-İşverenin haklı olarak işçiyi işten çıkarması; İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışları sebebiyle işinin sonlandırılması.
-İstifa ile işten çıkış durumunda işsizlik maaşı alınamaz(Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından sonlandırlması)

Deneme süresi içerisinde;
-İş sözleşmesinin işverence sonlandırılması
-İş sözleşmesinin işçi tarafından sonlandırılması

(Deneme süresi İş Kanununda en çok iki aydır. Toplu sözleşmeler ile dört aya kadar çıkartılabilir.) 
-Ölüm ve iş kazası sonucu ölüm durumunda işsizlik maaşı yakınlarına ödenmez
-Emekli olma (Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle)
-Malulen emeklilik nedeniyle işten ayrılış durumunda işsizlik maaşı ödenmez.
-Kadın işçinin evlilik nedeniyle işten ayrılması durumunda işsizlik maaşı alınamaz
-Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması
-Başka yere nakil (Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli)
-Mevsimlik iş; Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.)
-Kampanya bitimi (İş sözleşmesinin askıya alınması halinde kullanılır. )
-Statü değişikliği veya şirket içerisinde sgk 16 kod numarasıyla yapılan değişiklerde işsizlik maaşı alınamaz.
-Disiplin kurulu kararı ile işçinin işten çıkarılması durumunda
-Vize süresinin bitimi ( İş sözleşmesinin askıya alınması halinde kullanılır.  Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)

Diğer nedenler
Yukarıdaki nedenlerden farklı çıkışı olduğu halde sgk hizmet dökümünde yukarıdaki nedenlerle çıkarılmış gibi gösterilen işçiler de işsizlik ödeneği alamazlar.

İşçi, ihbar tazminatı veya kıdem tazminatı veya her iki tazminatı da alığını belgeler ise işsizlik ödeneği almaya hak kazanabilir. Tazminat aldığını gösterir banka dekontu olmalıdır. Bu belgeyi işkur merkezine sunarak işsizlik ödeneği almaya hak kazanabilirsiniz.

Yukarıdaki durumlarda işsizlik maaşı işkur sistemi tarafından otomatik olarak bağlanmaz iken işsizlik ödeneği alabilmenin bir diğer yolu; Mahkeme tarafından işsizlik ödeneği alınabileceği kararıdır.

Örneğin;
İşveren tarafından istifa etmiş gibi işten çıkarılan personel işsizlik ödeneği alamaz.
İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeniyle işten çıkartılan işçi işsizlik ödeneği alamaz.
Ancak fesih nedeninin istifa olmadığı veya işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı olmadığı mahkemece hükmedilmişse işsizlik ödeneği /maaşı alınır. Yani mahkeme işçiyi haklı bulup tazminatlarının ödenmesine karar verirse işsizlik ödeneği alınır. Mahkemenin verdiği bu kararın kesinleşmesi gerekir. Yani kesinleşmiş kararı işkur merkezine vermek gerekir.
İşçi, işsizlik ödeneğini toplu şekilde alabilir. İşten çıkış tarihi ile işsiz kaldığı tarihler için işsizlik ödeneği toplu olarak ödenir. İşsizlik maaşını mahkeme kararından sonra tamamını alabilmeniz için işten çıkış tarihinizden itibaren 30 gün içerisinde işsizlik maaşına başvuru yapmış olmanız gerekiyor.Yorum Gönder

Etiketleri :