Taşerona Kadro Hangi Kurumları ve Hangi İşleri Kapsayacak ?

Taşeron İşçi Son Dakika Haberleri, Taşeron İşçi Sınavı 2016, Hangi Kurumlardaki Taşeron İşçiler Kadroya Alınacak, Hangi İşlerde Çalışan Taşeron İşçiler Kadroya Alınacak, Belediye Taşeron İşçileri Kadroya Alınacak mı?..

Taşeron işçilerin kadroya alınması ile ilgili düzenlemenin detayları bir bir ortaya çıkmaya başladı. Düzenlemeye göre taşeron işçiler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümlerine tabi olmayacak. Yeni bir sözleşmeli personel çalıştırılma modeli olacak. Bu modelde personelin seçiminde aranacak şartlar ve uygulanacak sınav, ödenecek ücret, üç yılı geçmemek üzere yapılacak sözleşme süreleri, sözleşme usul ve esasları ile diğer hususlar Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek.

TAŞERONA KADRO KİMLERİ KAPSAYACAK, HANGİ KOŞULLAR ARANACAK?

TAŞERONA KADRO HANGİ KAMU KURUMLARINI KAPSAYACAK?
Taşeron işçi düzenlemesi, Genel ve özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları ile bunlara bağlı döner sermayeli idareler, İl özel idareleri ve belediyeler ve bağlı kuruluşları, özel kanunlarla kurulan diğer kamu kurum ve kuruluşları kapsayacak.

"TAŞERON İŞÇİYE EMEKLİLİĞE KADAR İŞ GARANTİSİ" Haber Detayları İçin Tıklayınız !.. 

TAŞERONA KADRO HANGİ İŞLERİ KAPSAYACAK
Kamu İhale Kanunu ve diğer ilgili kanunlar kapsamında ve asıl işveren alt işveren ilişkisinin kurulduğu 'personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında' yer alan asıl ve yardımcı işleri kapsayacak, Süreklilik arz eden ve 12 ay süren hizmetlere ilişkin işler ile ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği işleri kapsayacak.

TAŞERON İŞÇİ DÜZENLEMESİNDE YAŞ SINIRI İÇİN TIKLAYINIZ !.. 

BELEDİYEDE ÇALIŞAN TAŞERONLAR KADROYA GEÇEBİLECEK Mİ?
Halen mahalli idarelerde alt işveren işçisi olarak çalışanlar mahalli idarelere ait şirketlerde işçi olarak istihdam edilecek. Mahalli idarelerin mevcut şirketlerinde çalışanlar aynen çalışmaya devam edecek. Bu şirketlere, personel çalıştırılmasına dayalı işler kapsamında verilecek işler 4734 sayılı Kanunun 22'nci maddesinde öngörülen limit ve şartlara tabi olmadan doğrudan temin yöntemiyle yapılacak.

 Yorum Gönder

Etiketleri :