Taşeron işçiye kadro yolu açılıyor

Yeni Türkiye için dönüşüm programları hazırlayan Hükümet, özellikle çalışma hayatı konusunda radikal önlemler alıyor. Geçtiğimiz hafta yanına aldığı 11 Bakan ile reel sektöre yönelik tam 9 alanda yapılacak olan reformları açıklayan Başbakan Ahmet Davutoğlu, bugün gün içerisinde de iş sağlığı ve güvenliği önlemleri ile ilgili açıklama yapacak. Bazı düzenlemeler şöyle: Madenlerin denetimi Enerji Bakanlığı tarafından yapılacak. İş güvenliği uzmanlarının göstermelik denetimlerinin önüne geçiliyor. İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimlerinin ücretlerinin ödenebileceği bir fon kurulacak. İş kazası olmayan tehlikeli işyerlerine; prim desteği sağlanacak, yüzde 1 oranında prim kolaylığı ve teşviklerde de ayrıcalık getirilecek. Cezalar çalışan sayısına çarpılarak bulunacak. Çok tehlikeli işlerde faaliyet gösteren işyerlerinde cezalar yüzde 300'e varan oranda artıyor. Ölümlü iş kazası yaşanan işyerinde işveren kusurlu bulunursa 1 yıl kamu ihalelerine katılamayacak. İş güvenliği ihmallerinde cezalar artacak. Mühür kıran patrona hapis cezası verilecek. İnşaat firması kusurlu bulunduğunda yetki belgesi 2 yıla kadar askıya alınacak.

BARET TAKMAYANA CEZA

Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği konusunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmezse yazılı olarak uyarılacak. Uymazlarsa tazminatsız çıkarılabilecekler. Madenler ve tehlikeli işlerde baret bulundurma zorunlu olacak.

Hem işçi hem işveren bu kurala uymazsa ceza alacak. Çok tehlikeli işlerde mesleki yeterlilik zorunlu hale gelecek. Sertifikalı işçi çalıştırma zorunluluğu getirilecek.

İşçilerin sertifika alması için süre verilecek. Gelecek yılın ilk yarısına kadar belli meslek dallarında işçilerin sertifikalı olması zorunlu olacak.

Maden ihbar hattı kurulacak, maden işçileri başta olmak üzere vatandaşların bu hatları arayarak eksiklikleri, bildirmesi sağlanacak. Kiralama ile yapılan işlerde planlama yapılacak.

TAŞERONA KADRO YOLU

Dava açarak asıl işi yaptığını mahkeme kararıyla ortaya koyan kamudaki taşeron işçilere, kadro yolu açılacak. Ancak bunun için kazanılan haklarından vazgeçmeleri gerekecek.

Hazal ATEŞYorum Gönder

  1. halil diyor ki:

    sadece baret takmayana değil 2 metreden daha fazla yüksekte çalışan kişiye kancalı emniyet kemeri ile çalışma zorunluluğu getirilsin. adam yüksekten düşünce baret kurtarmıyor. kancalı emniyet kemeri kurtarıyor. yetkililer yüksekte çalışan işçiye emniyet kemerinide zorunlu tutsunlar lütfen

    Etiketleri :