Taşeron İşçinin Tazminatı Devletten

Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Ne Olacak, Taşeron İşçilerin Tazminatlarını Kim Ödeyecek, Taşeron Firmaların Zararını Kim Karşılayacak, Taşeron Şirketler Ne Olacak ?..

Hükümetin 720 bin taşeron işçiyi kadroya alacağını açıklamasının ardından, taşeron işçilerle ilgili tartışma ve soruların ardı arkası kesilmezken, taşero işçinin kazanılmış tazminatları bu tartışmaların başında geliyordu. Ayrıca taşeron şirketlerin ne olacağıda konunun bir başka merak edilen tarafıydı. 

Geçtiğimiz gün Ak Parti'nin Ekonomi İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı bültende, özel statüye geçirilecek taşeronlar için, "Dava açma dahil her türlü haklarından feragat etme" şartından bahsedilmesi taşeron işçi kanadında tedirginliğe neden olurken, konuya Maliye Bakanı Naci Ağbal açıklık getirdi.

Naci Ağbal, taşeron işçilerin kamuya alınmasına yönelik düzenlemenin önemli bazı detaylarını ortaya çıkardı.Buna göre, kamuya geçişte söz konusu personelin çalışmasına dayanak teşkil eden ihaleler öngörülecek geçiş sürecinin sonunda feshedilecek. Firmalarının fesih dolayısıyla uğrayacakları zararın bir kısmı ise tazmin edilecek.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
AK Parti'nin haftalık grup toplantısının basına kapalı bölümünde Ağbal, taşeron düzenlemesiyle ilgili sunum yaptı. Buna göre düzenleme, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet sunumu yapan taşeron firmalara kamu kapısını kapatırken, kamuya geçişte ilgili ihaleler öngörülen geçiş sürecinin sonunda feshedilecek.

KADROYA GEÇMEYEN İŞÇİNİN VE ZARARI ORTAYA ÇIKAN FİRMANIN TAZMİNATI
Bunun hükümete, "tazmin" faturası olacak. Fesih dolayısıyla uğranılacak zarar tazmin edilecek. Ödenecek tazminat tutarının, ihale sözleşme bedelinin gerçekleştirilen kısmıyla sözleşme bedelinin yüzde 80'i arasındaki farkın yüzde 5'i kadarı olması bekleniyor.
Kişisel şartları taşımadığı için kamuya geçiş yapamayacak personelin, sözleşmenin sona erdiği tarihten sonra hakları ödenmek suretiyle işlerine son verilecek.
Taşeronlara özel statü: Hem işçi hem memur hem sözleşmeli!
Kamuya geçiş yapan personele yer değiştirme imkânı verilmeyecek, herhangi bir sebeple boşalan pozisyonlar da otomatik olarak iptal edilecek. Düzenleme kapsamında yer alan kamu idarelerinde personel çalıştırılmasına dayalı yeni hizmet alımları yapılmayacak, taşeron işçiçalıştırılmasına imkân tanıyan mevzuat hükümleri de yürürlükten kaldırılacak.

TOPLU SÖZLEŞME HAKKI
Slaytlar üzerinden düzenlemeyi anlatan Ağbal, taşeron işçilerin hemen özel statüye geçemeyeceklerini, kurumlarına yapacakları başvurunun ardından yazılı ya da sözlü sınava tabi tutulacaklarını, başarılı olanların özel statüye geçeceklerini anlattı.
Toplantıda bu haktan yararlanmak için 1 Kasım 2015 itibarıyla kapsamdaki idarelerde çalışıyor olma şartına gruptan itirazlar geldi. Söz alan vekiller, "Halen çalışıyor olmak şartı yeterli sayılamaz mı?" şeklinde sorular yöneltti.
Ağbal ise hükümetin yapacağı düzenlemeden haberdar olduktan sonra taşeron firma sahiplerinin eş-dost-akrabayı işe alma olasılığına dikkat çekerek, 1 Kasım sonrası işe başlayanların kamuya alınmasına sıcak bakmadığı mesajını verdi. Ağbal, özel statüyle kamuya geçirilecek taşeron işçilerin memur sendikaları üzerinden toplu sözleşme hakkı olacağını söyledi. Milletvekillerinin konuya ilgisi ve yoğun soru yağmuru nedeniyle Ağbal'ın önümüzdeki hafta salı günü, daha net ve kapsamlı bilgilendirme yapmak üzere milletvekilleriyle genel merkezde yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

 

 



Yorum Gönder

Etiketleri :