Taşeron İşçilerin Kazanılmış Kıdem Tazminatları Ne Olacak?

Taşeron işçilerin kıdem tazminatları ne olacak, taşeron işçilere kıdem tazminatı ödenecek mi, taşeron işçiler ile son gelişmeler, taşeron işçilerin kıdem hakları...

Binlerce taşeron işçi hükümetin açıklamalarına göre yakın zamanda özel bir statüde kadroya alınacak. Bu durum taşeron firmaların iş akitlerinin sona ermesi anlamına geliyor. Ancak taşeron işçilerle ilgili tartışma ve soruların ardı arkası kesilmezken, taşeronun kazanılmış kıdem hakkından feragat edeceği bu tartışmaların başında yer alıyor. Bu spekülasyonlar kapsamında Ak Parti'nin Ekonomi İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı bültende, özel statüye geçirilecek taşeronlar için, "Dava açma dahil her türlü haklarından feragat etme" şartı getiriliyor. Peki bu madde ne anlama geliyor?

TAŞERON İŞÇİLER KIDEM HAKKINDAN VAZGEÇMEK ZORUNDA MI?
Milliyet'te yer alan habere göre, ihale sözleşmesine göre, varsa fazla mesai ücretiyle sosyal hakları da dikkate alınmayacak. Bu kişilerin güvenlik soruşturmaları da önem taşırken, mahalli idarelerin şirketlerinde istihdam edilecekler için İçişleri Bakanlığı'nca isim vizesinin yapılması gerekiyor.

AK PARTİ TAŞERON İŞÇİ AÇIKLAMASI İÇİN TIKLAYINIZ !.. 


ÖZEL SEKTÖR ŞİRKETLERİNE AİT İŞYERLERİNDEKİ TAŞERONUN DURUMU
Bültende, özel sektör şirketlerine ait işyerlerinde çalışan alt işveren (taşeron) işçilerin düzenleme kapsamında olmadığı belirtilirken, şöyle deniliyor:
"Genel ve özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları ile bunlara bağlı döner sermayeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlar, özel kanunlarla kurulan diğer kamu kurum ve kuruluşları, bünyesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım işlerinde çalışan işçilerin kapsama alınması öngörülmektedir. Kamuda hem asıl işlerde ve hem de yardımcı işlerde çalışan yaklaşık 720 bin işçi bu haktan yararlanacak. Bu şekilde özel sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek işçiler, 12 ay boyunca ve tam zamanlı olarak çalışanlar olup, emekliliğe hak kazananlar ise bu durumdan yararlanamayacak."

TAŞERONA FAZLA MESAİ VAR MI?
Yapılacak yasal düzenlemeyle süreklilik arz eden (bir yıl-12 ay) hizmetlere ilişkin işlerde, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği işlerde çalışanlar bu haktan yararlanabilecek.

GEÇİCİ İŞÇİLERE ÜZÜCÜ HABER
3 aylık veya 6 aylık çalışma döneminde geçici işçi olarak çalıştırılan kişiler bu haktan faydalanamayacak. Bültende, "Bu düzenlemeyle kamuya geçecek taşeron işçilerinin maaş veya özlük hakları yönünde farklılık olması beklenmiyor" denildi. Kadroya alındıktan sonra 3 yıl arayla sözleşmeleri yenilecek olan personel devlet memuru kadrosuna alınmayacak, sadece özel sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek.

4/B'Lİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL NE OLACAK?
Düzenlemeye göre 1 Ocak 2016 itibariyle ihale sözleşmesine göre ödenen ücret ve diğer mali haklar esas alınacak. Aynı tarih itibarıyla mevcut mali hakları, atandığı tarihe kadarki dönemde "sözleşmeli personel ücretinde meydana gelen artış oranı" kadar artırılarak güncellenecek. Bültende, "4/B'li sözleşmeli personelin yararlandığı sosyal haklardan (aile ve yiyecek yardımları) aynen yararlanacaktır. İhale sözleşmesine göre, varsa fazla mesai ücreti ile sosyal hakları dikkate alınmayacak" denildi.

GÜVENLİK SORUŞTURMALARI ÖNEMLİ!
Kamuya geçişte kişinin mesleği, kamu hizmeti yapabilmesi için gerekli bilgi ve donanıma sahip olup olmadığını belirlemeye yönelik kurumların hizmet özelliğine göre sınav yapılacak. Güvenlik soruşturmaları da önemli olacak.

İÇİŞLERİ VİZESİ
Başvuru süresi bitiminden itibaren 3 ay içinde idarenin başvuruyu incelemesi, şartları taşıyıp taşımadığını tespit etmesi, tespiti izleyen 3 ayda merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine atanacaklar için Maliye Bakanlığı'nca pozisyon ve isim vizesi, mahalli idarelerin şirketlerine alınacaklar içinse İçişleri Bakanlığı'nca isim vizesi yapılması gerekiyor. Vize işlemi yapılanlar için 2 ay içinde sınav yapılacak.

 Yorum Gönder

Etiketleri :