Miras vergisi kaldırılıyor!

RAHİM AK/ HABERTÜRK

Türkiye'de kişilerin ve kurumların hayatlarına değişiklik getirecek olan yeni Gelir Vergisi Yasası taslağında zenginler için bir sürpriz bulunduğu öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Maliye Bakanlığı'nca Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na sunulduğu bildirilen Gelir Vergisi Kanunu tasarısında, ölüme bağlı veraset ve intikal vergisinin kaldırmasına ilişkin düzenlemeler bulunuyor. Ancak hediye ve bağış olarak verilen mal ve paradan alınan intikal vergisi kalacak.
Veraset vergisi 130 bin 589 liraya kadar olan miraslardan vergi alınmadığı için daha çok zengin vergisi olarak anılıyor. Miras kalan menkul ve gayrimenkul mallardan (borçlar düşüldükten sonra), evlatlıklar da dahil olmak üzere füruğ (altsoy yani bir kimsenin çocukları, onların çocukları, onların da çocukları) ve eşten her birine isabet eden miras hissesinin 2012 yılında 130 bin 589 TL'si veraset ve intikal vergisinden müstesna.

DEVLET 253 MİLYON TL ALIYOR
Veraset ve İntikal Vergisi'nin devlete yıllık vergi kazancı 2011'de 253 milyon lira oldu. 2012'de şimdiye kadar 10 ayda ödenen Veraset ve İntikal Vergisi tutarı ise 189 milyon lira. Veraset vergisinin kaldırılmasıyla bundan sonra intikal vergisi sadece ölüm dışında bağış veya karşılıksız olarak edinilen para ve diğer kıymetlerin edinilmesi halinde uygulanacak. Servet vergilerinin bilinen en eski şekli olan veraset yoluyla intikal eden mallardan vergi alınmasının tarihi Roma İmparatorluğuna kadar uzanıyor. Servetin toprağa dayalı olduğu bu yıllarda, devletin yaptığı miras işlemlerinden vergi alması önemli bir gelir kaynağı idi. Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne intikal eden vergi mevzuatında, veraset vergisi bulunmamaktaydı. Gayrimenkul ve menkul malların mirasçılar adına kaydedilmesi sırasında harç alınmaktaydı. Günümüzde uygulanan Veraset ve intikal vergisi 1859 yılında konulan kanunla alınmaya başlandı.

BEYAN ETMEYEN İÇİN DE 'BARIŞ' OLACAK

Hükümetin bu girişimi, kamuoyunda ölüme bağlı veraset vergisi kaldırılmalı mı, yoksa kaldırılmamalı mı" tartışmasına yol açtı. Bir soru üzerine Maliye yetkililerinden yeni kanunda Veraset Vergisi'nin kaldırılacağına yönelik bilgi aldıklarını ifade eden vergi.com.tr adlı intermet sitesi uzmanı veraset vergisinin her kişinin hayatta birkaç kez karşılaşabileceği bir vergi türü olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu: "Ancak miras hukukunun karmaşıklığı kişileri bu vergide cezalı duruma düşürebilmektedir. Biz ölüme bağlı intikallerde miras üzerinden vergi alınmasını haksız bulanlardan olduğumuzdan, bugüne kadar vatandaşımızın kanayan bir yarası olan bu vergiye dur diyen hükümeti takdir ediyoruz. Ancak hükümete bir eleştirimizi sunmadan geçemeyeceğiz, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ölüm olayı yaşayan ancak veraset vergisi beyannamesini vermemiş olan binlerce vatandaşımız vardır. Biraz düşünürsek bu kişilerin içinde biz de olabiliriz. Hatta babanız ve annenizden miras kalan bir tarlanın kardeşiniz, dayınız, amcanız tarafından ekilmekte olduğu size hiçbir pay verilmeyen bu arazi için kira geliri beyan etmediğiniz diye vergi dairesince bir ihbarname gönderilirse şaşırmayın. Bu nedenle biz diyoruz ki; devlet bu kişileri takip etmeyi tamamen bırakıp onlara el uzatarak acılarına ortak olmasında yarar vardır. Taslakta, bu amaca ulaşmak için beyanda bulunmayanlar için yüzde15'lik bir matrah artırımı ile veraset vergisi barışı planlanmıştır. Biraz önce bahsettiğimiz gibi hepten bir barıştan yanayız."

YENİ GELİR VERGİSİ YASASI'NI HABERTURK.COM'DAN TAKİP EDİN
Habertürk gazetesi ve haberturk.com.tr internet sitesi hazırlıkları süren yeni Gelir Vergisi Yasası taslağında getirilen düzenlemeleri birer birer yazıyor. Geçen hafta taslakta bulunan iki konu gündeme getirilmişti. Bunlardan ilki 18-30 yaş arasındaki genç girişimciler için 3 yıl boyunca o yıl uygulanan asgari ücretin yüzde 15'ini vergisinin indirilecek olmasıydı. Kanun Tasarısı taslağına göre, bu destekten ticari hayata ilk defa atılan ve bu faaliyeti dolayısıyla ilk defa tam mükellef statüsünde gelir vergisi mükellefi olanlardan 18 yaşından büyük ve 30 yaşından küçük olanlar yararlanacak. Devlet desteği, ticari hayata başlanılan ilk vergilendirme döneminden itibaren üç vergilendirme dönemi için uygulanacak.

ÜCRETLİ BEYANNAME VERECEK

Habertürk'ün konuya ilişkin yayımladığı bir başka haber de yasa taslağıyla tüm ücretlilerin beyannameye tabi vergi mükellefi haline getirilirken, ücretliye yeni vergi iadesi kapısının açılmasıydı. Bu yolla taslağa göre ücretlilere eğitim ve sağlık harcamalarını vergiden düşme imkanı gündemde. Düzenleme hayata geçtiğinde işçi ve memur statüsündeki ücretlilerin gelirlerinden, şu anda olduğu gibi işveren tarafından gelir vergisi stopajı kesilerek vergi dairelerine yatırma uygulaması sürecek. Ancak, ücretliler her yılın sonunda beyanname düzenleyerek, kanunda öngörülen harcamalarını vergi matrahından düşebilecek. Halen aylık 66.49 lira tutarındaki asgari geçim indirimi de devam edecek.

BEYAN ETMEYEN İÇİN DE YÜZDE 15 'BARIŞ' OLACAK

Hükümetin bu girişimi, kamuoyunda “Ölüme bağlı Veraset Vergisi kaldırılmalı mı, yoksa kaldırılmamalı mı” tartışmasına yol açtı. Bir soru üzerine Maliye yetkililerinden yeni kanunda Veraset Vergisi’nin kaldırılacağına yönelik bilgi aldıklarını ifade eden vergi.com.tr adlı internet sitesinde yorum yapan bir vergi uzmanı kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ölüm olayı yaşayan ancak Veraset Vergisi beyannamesini vermemiş olan binlerce kişi olduğunu belirterek devletin bu kişileri takip etmeyi tamamen bırakıp onlara el uzatarak acılarına ortak olmasında yarar olduğunu belirtti. Vergi uzmanı taslakta, bu amaca ulaşmak için beyanda bulunmayanlar için yüzde15’lik bir matrah artırımı ile Veraset Vergisi barışı planlandığının konuşulduğu da ifade ederek “Hükümetin bu girişimini olumlu buluyoruz geçmişte beyanda bulunmayan için de tümden barıştan yanayız” şeklinde konuştu.Yorum Gönder

Etiketleri :