Esnek çalışanlara işsizlik maaşı geliyor

Ayrıca esnek çalışanların yıllık ücretli izin, günlük dinlenme süresi, kreş gibi hakları da güvence altına alınacak.

Hükümet istihdamı artırmak, işgücü piyasasındaki katılıkları azaltmak için esnek çalışma modelini sosyal güvenlik sistemine alma hazırlığı yapıyor. 2012-2023 Ulusal İstihdam Stratejisi'nin en önemli ayaklarından birini "işgücü piyasasında güvence ve esnekliğin sağlanması" oluşturdu.

Model Danimarka'dan

Çalışma Bakanı Faruk Çelik'in de sık sık gündeme getirdiği güvenceli esneklikte Danimarka ve Hollanda modeli esas alındı. Yapılacak değişikliklerle, gelecek üç yılda tarım hariç 1,6 milyon kişiye istihdam sağlanması yönündeki hedeflerin tutturulması planlanıyor. İşte değişiklikler:

* Belirli süreli iş sözleşmelerinin kullanımının kolaylaştırılması amacıyla İş Kanunu'nda düzenleme yapılacak. Bu sözleşmelerin tekrarlanması sağlanacak.

Evden çalışmaya doping

* Kısmi süreli çalışanların çalıştığı süre ile orantılı olarak fazla çalışma yapmasını yasaklayan hüküm kaldırılacak.
Ayrıca alt işveren uygulamasına ilişkin kısıtlamalar hafifletilecek.

* İş paylaşımı, esnek zamanlı, evden ve uzaktan çalışma biçimleri yasal düzenleme ile hayata geçirilecek.

Yıllık ücretle izin imkanı

* Esnek çalışanların eşit muamele ilkesine uygun olarak yıllık ücretli izin, hafta tatili, günlük dinlenme süresi, kreş, mesleki eğitim gibi hakları güvence altına alınacak.

* Esnek çalışanların işsizlik ödeneği hakkına erişebilme imkanları geliştirilerek sosyal güvenlik koşulları iyileştirilecek.

* Esnek çalışanların işsiz kaldığı dönemlerde İŞKUR'un mesleki eğitimlerden yararlanmalarına imkan verilecek.

16 yaşa yeni düzenleme

Geçici iş ilişkisinin özel istihdam büroları aracılığıyla yapılması sağlanacak. İşçi ve işverenlerin esnek çalışma biçimine ilişkin bilinç düzeylerini artırmaya yönelik kampanyalar yapılacak. Asgari ücretin belirlenmesinde 16 yaş ve altı şeklinde olan yaş farklılaşması yeniden düzenlenecek. 

Emeklilik hakkı olacak

Esnek çalışanların emeklilik hakkına erişebilme imkânları çalışma süresi ve yaş gibi konulara göre düzenlenecek. Detay düzenleme daha sonra netleşecek. Azami çalışma sürelerinin üzerindeki aşırı çalışmaların engellenmesine dönük olarak denetim etkinliği artırılacak.

ERDOĞAN SÜZER - BUGÜN GAZETESİYorum Gönder

Etiketleri :