Bağ-Kur borcundan kurtulmak için ne yapmalı? İşte cevaplar

Meclisten geçen ve yakın zamanda Resmi Gazete'de yayımlanan Torba Yasa, Bağ-Kur borcu olanlara da iyi geldi. İsteyen borcunu yapılandırarak Bağ-Kur borcundan kurtulabiliyor. Torba Yasa ile birlikte Bağ-Kur'lular, toplam borçlarının faiz yükünden kurtulacak ve bu borçlarını ister peşin isterlerse de taksitle ödeyebilecekler. Borçlarından yapılandırma imkanı ile kurtulacak olan Bağ-Kur'lular, böylece sağlıktan da yararlanabilecek. Günü dolan Bağ-Kur'lu da borç yapılandırması yaptıktan sonra emekli olabilecek.

1. ) Bağ-Kur borç yapılandırması yaparken nelere dikkat edilmeli?

Başvuru formunun en geç 31 Aralık 2014'e kadar sigortalı dosyalarının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne/Sosyal Güvenlik Merkezi'ne elden verilmesi veya posta kanalıyla gönderilmesi gerekiyor. Başvuruların; taahhütlü, iadeli taahhütlü ya da APS olarak posta yolu ile yapılması halinde başvuru formunun postaya verildiği tarih kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir. Adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir.

2. ) Bağ-Kur'a peşin ödemeler nasıl yapılacak?


Yapılandırılan borçlar için peşin veya taksitle ödeme seçeneklerinden biri tercih edilecek. Peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, kapsama giren borçların tamamının en geç 2 Şubat 2015'e kadar ödenmesi şart.

3. ) Bağ-Kur'a taksitli ödemeler nasıl yapılacak?

Taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, yeniden yapılandırmaya esas toplam borç tutarına, 6 taksit için yüzde 5, 9 taksit için yüzde 7, 12 taksit için yüzde 10, 18 taksit için yüzde 15 taksitlendirme farkı ilave edilecek. İlk taksit ödeme süresi 2 Şubat 2015'te sona erecek. Taksitler 2'şer aylık dönemler itibariyle ödenecek.

4. ) Ödemede seçim yapılmazsa ne olacak?


Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceğinin belirtilmemiş olması durumunda, borcun seçilebilecek azami taksit süresi içinde ödenmek istenildiği kabul edilecek.

5. ) Peşin ödeme taksite çevrilebilir mi?


Peşin ödeme yolu tercih edilmiş olmasına rağmen, 1 Haziran 2015 tarihine kadar başvuruda bulunulması durumunda peşin ödeme başvuruları, talep edilecek taksit sayısına göre taksitlendirilebilecek.

6. ) Erken ödemede ne olur?


Başvuru sırasında borcun taksitler halinde ödeneceğinin beyan edilmesine rağmen, borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi halinde peşin ödeme hükümleri uygulanacak. Tercih edilen taksit süresinden daha kısa taksit süresi içinde ödenecek olması durumunda ise ödemesi yapılan taksite en yakın vade üzerinden yapılandırma borcu hesaplanacak.

7. ) Ödeme hakkı nasıl kaybedilir?

Ödenmeyen taksitlerin en son taksitlendirme süresini izleyen ayın sonuna kadar, 6183 sayılı Kanun'un 51'inci maddesinde belirtilen gecikme zammı ile birlikte ödenmemesi halinde, kalan taksitlerin ödeme hakkı kaybedilir. Taksit ödeme süresi içinde tahakkuk edecek Genel Sağlık Sigortası primlerinin çok zor durum hali olmaksızın bir takvim yılında 2'den fazla süresi içinde ödenmemesi ya da eksik ödenmesi durumunda yapılandırılan borçlara ilişkin kalan taksitlerin ödeme hakkı kaybedilir.

8. ) Sağlıktan yararlanma ne zaman başlar?

Borçlarını yapılandıranlar, ilk taksitlerini ödemeleri durumunda Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlanmaya başlarlar. Ancak yapılandırma borcu dışında 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borcu bulunanlar ile bu borcunu ilgili kanunlara göre taksitlendirmeyenler, yapılandırılan borca ilişkin taksitleri düzenli ödeseler bile Genel Sağlık Sigortası'ndan faydalanamaz.

9. ) Durdurulmuş sigorta süreleri nasıl canlandırılır?

5510 sayılı Kanun'un geçici 17'nci maddesine istinaden durdurulmuş sigortalılık sürelerinin ihya edilmesinin talep edilmesi halinde,
- Durdurulan sigortalılık süresinden kaynaklanan borçların tamamı en geç 2 Şubat 2015'e kadar,
- 2008/Mayıs ila 2014/Nisan aylarına ilişkin borçlar ise peşin ödeme talebinde bulunulmuş ise en geç 2 Şubat 2015'e kadar, taksitle ödeme talebinde bulunulmuş ise talep edilen taksit süresi içinde ödenecek.

10. ) Dava açmış olanlar ne yapacak?

Kapsama giren borçlarla ilgili dava açılmış ise davalardan feragat edildiğine dair mahkemeye hitaben yazılarak, ilgili mahkemeye verilen havaleli dilekçenin, bir örneğinin genelgenin 14 nolu ekinde yer alan form ekinde başvuruda bulunulan birime verilmesi gerekiyor.Yorum Gönder

Etiketleri :