4. Yargı Paketi TBMM'de Kabul edildi.

AK Parti, Terörle Mücadele Kanunu’nun (TMK) 6. maddesinde düzenlenen, “terör örgütlerinin bildiri ve açıklamalarını basmak ve yayımlamak” suçu ile aynı kanunun 7. maddesinde düzenlenen, “terör örgütünün propagandasını yapmak ve terör örgütü propagandasına dönüştürülen toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılmak” suçlarını cezalandıran maddelere ilişkin değişiklik önergesi verdi. Verilen önergede, bu suçlardan birini işleyen ancak terör örgütü üyesi olmayan kişilerin ayrıca örgüt üyesi gibi cezalandırılmaması gerektiği belirtildi.

Uygulama adil değildi

Kabul edilen önerge ile artık, “terör örgütlerinin bildiri ve açıklamalarını basmak ve yayımlamak, terör örgütünün propagandasını yapmak ve yasa dışı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılmak” suçlarını işleyenlerin, ayrıca örgüt üyesi olmadıkları halde örgüt üyesi gibi cezalandırılmalarının önüne geçilecek. Mevcut uygulamada, anılan suçlardan ceza alan şahıslar, ayrıca terör örgütü üyesi sayılarak ikinci kez cezalandırılıyordu. Önergenin gerekçesinde, suçluların işledikleri asıl suçun yanında ilave olarak örgüt üyeliği suçundan da cezalandırılmalarının adil olmadığı vurgulandı.

Şiddet kriteri geldi

Gerekçede, propaganda ve yasa dışı gösteri suçlarında şiddet unsuru bulunması halinde ise kişilerin örgüt üyesi gibi cezalandırılmasına devam edileceği vurgulanarak, “İşlenen suçun patlayıcı madde bulundurma, mala zarar verme, kasten yaralama, görevi yaptırmamak için direnme, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma gibi cebir ve şiddet içeren suçlar olması durumunda kişi ayrıca örgüt üyeliğinden cezalandırılacaktır” denildi. Yapılan değişikliklerden cezaevlerinde tutuklu bulunan pek çok üniversite öğrencisinin yararlanması bekleniyor.

Silahlı-silahsız çete ayrımı

TBMM’de kabul edilen bir diğer önergeyle, TCK’nın 220. maddesinin 6. fıkrasında düzenlenen, “Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca örgüte üye olmak suçundan dolayı cezalandırılır” şeklindeki hükme de, “Bu fıkra hükmü sadece silahlı örgütler hakkında uygulanır” ibaresi eklendi. Böylece silahsız örgüt olarak kabul edilen bir çetenin üyesi, sadece işlediği suçtan cezalandırılacak, ayrıca “çete üyesi olma” suçundan ceza almaktan kurtulmuş olacak. Adalet Bakanı Sadullah Ergin, gazetecilerin soruları üzerine, “Bu önerge olmasaydı, silahlı örgütle silahsızlar arasında bir fark yoktu” diye konuştu.

KCK’lılar yararlanamıyor

Bakan Ergin gazetecilerin, “KCK tutukluları bundan yararlanamıyorlar mı?” soruna ise, “Onlar TCK 314. (silahlı örgüt kurmak ve silahlı örgüte üyeliği düzenleyen) maddeden yargılanıyorlar. KCK dosyalarındaki iddialar TCK 314’ten. Silahlı örgütten onlar. Bu düzenlemenin kapsamında değil” yanıtını verdi. Bir gazetecinin, “Peki Ergenekon’dan yargılananlar” sorusuna karşılık ise Bakan Ergin, “Bilmiyorum, ona siz bakın” dedi.

İhale suçuna indirim

Öte yandan kabul edilen diğer bir önergeyle, “ihaleye fesat karıştırma” suçunda da indirime gidildi. Bu suçun 5 ila 12 yıl arasındaki hapis cezası, 3 ila 7 yıl olarak değiştirildi. Ancak suçun cebir ve tehdit yoluyla işlenmesi halinde ceza 5 yıldan az olamayacak. Suçun sonucunda kamu zararı meydana gelmesi durumunda ise 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Özgürlük kapısı aralandı

4. Yargı Paketi’yle 1980 yılından bugüne kadar geçen 33 yılın 32 yılını hapiste geçiren ve en iyi ihtimalle 2016’da tahliye olması beklenen Tahir Canan’a da özgürlük kapısı aralandı. Pakete AK Parti, CHP, MHP, BDP ve İstanbul Bağımsız Milletvekili Levent Tüzel’in ortak imzasıyla eklenen geçici maddede, “7 Kasım 1982 tarihinden önce işlemiş olduğu bir suç dolayısıyla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olan bir kişi hakkında, mahkum olduğu cezanın infazı süresince koşullu salıverildikten sonra deneme süresi içinde işlediği yeni bir suç sebebiyle koşullu salıverilme kararı geri alınmaz” denildi.Yorum Gönder

Etiketleri :