2014 HSYK Yasası'nda neler değişti hangi değişiklikler var ? HSYK'da Hangi Maddeler Var

Biraz önce aldığımız flash haberde Gül HSYK yasasını onaylamıştı. Peki bu HSYK yasasında neler değişti, aynen onaylan dı mı hangi maddeler var.

Cumhurbaşkanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada,; "6524 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Anayasanın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir" denildi. Cumhurbaşkanlığı, yasa onaylarını genellikle akşam saatlerinde açıklıyor. Bugünkü onayın öğlen saatlerinde, Milli Güvenlik Kurulu toplantısı öncesinde açıklanması dikkat çekti. Yasa onayı açıklamasının altına ayrıca "Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıca aşağıdaki hususların kamuoyuna duyurulmasını istemişlerdir" denilerek, Gül'ün açıklaması not düşüldü. Gül'ün açıklaması şöyle:

Bakanı uyardım

"Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununda değişiklik yapan Teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmasından sonra her safhasını özellikle Anayasaya aykırılığının bulunup bulunmadığı bakımından incelettim ve Teklifte 12 maddede yer alan 15 hususun Anayasayla açıkça çeliştiğini gördüm ve Adalet Bakanını çağırıp uyardım.

15 husus değişti


Bunun üzerine TBMM Adalet Komisyonu ve Genel Kurul safhalarında uyarılarım dikkate alınarak, Teklifin ilk hâlinde bulunan; HSYK Daire Başkanlarının belirlenmesi, HSYK’ya tetkik hâkimi ve müfettiş atanması, gönderilmesi ve görevlendirilmesi, HSYK üyelerine disiplin cezası verilmesi, yönetmelik ve genelge çıkarma gibi konularda özellikle Adalet Bakanına yetkiler veren hükümlerden vazgeçildiğini ve bu yetkilerin yeniden HSYK Genel Kurulunda veya ilgili dairelerinde kalacak şekilde değiştirildiğini gördüm.haber.sgk.net

Anayasa Mahkemesi değerlendirmeli


Düzeltilen bu açık aykırılıklar dışında Kanunun diğer lehinde ve aleyhinde tartışılan maddelerinin ise Anayasa Mahkemesi'nce değerlendirilmesinin daha doğru olacağını düşünerek yayımlanmasını uygun buldum."
Yorum Gönder

Etiketleri :