2012 2013 yılı ölüm yardımı tutarları2012 yılı için evlenme ve ölüm yardımı tutarlarıEvlenme ikramiyesi ve ödenecek tutar

Evlenmeleri nedeniyle, dul ve yetim aylığı kesilen; eşlere, kız çocuklarına ve ana'ya bir defaya mahsus olmak üzere, almakta oldukları dul ve yetim aylıklarının on iki aylık tutarı evlenme ikramiyesi olarak ödenmektedir. Makam veya yüksek hakimlik ile temsil yada görev tazminatları bu ödemelerde dikkate alınmaz. Bu düzenleme 5434 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinde düzenlenmiş ve ölen kişinin dul eşinin evlenmesi halinde de bu ödemeden faydalanılacağı belirtilmişti.

Bu ödemeyi formüle etmek gerekirse; Evlenme İkramiyesi = Hak sahibinin almakta olduğu aylık x 12

Evlendikten sonra bir yıl geçmeden boşanan veya evliliklerinin butlanına (sona ermesine) veya feshine karar verilenlere yeniden aylık bağlanması halinde ödenen evlilik ikramiyesinin on iki aydan eksik süreye ait kısmı tahsil edilinceye kadar aylıkları ödenmez. Ancak, on iki aydan önce eşlerinin ölmesi nedeniyle dul kalanlar için bu bekleme söz konusu olmayacaktır.

Evlenme Ödeneği (5510 sayılı Kanuna göre)

5434 sayılı Kanunda düzenlenen evlenme ikramiyesi 5510 sayılı Kanunda evlenme ödeneği adını almıştır.

Bu Kanunun 37 nci maddesine göre ölüm aylığı alan kız çocuğunun, evlenmesi nedeniyle gelir veya aylıklarının kesilmesi durumunda almakta olduğu aylık veya gelirlerinin iki yıllık tutarı bir defaya mahsus olmak üzere evlenme ödeneği olarak ödenmektedir. Aylık veya gelirde bulunan, diğer hak sahiplerinin aylık veya gelirleri ise evlenme ödeneği verilen iki yıllık sürenin bitimine kadar yükseltilmemekte, bitim tarihi itibariyle yeni oranlarına yükseltilmektedir. Görüleceği üzere evlenen dul eşe bu ödenek verilmemektedir.

Evlenme ödeneği alan hak sahibinin aylığının kesildiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde yeniden hak sahibi olması halinde, iki yıllık sürenin sonuna kadar gelir veya aylık bağlanmaz, bu durumda olanlar 5510 sayılı Kanunun 60'ıncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılır.

Yeni düzenlemeye göre Bağ-Kur'dan (5510/4-b'liler) yetim aylığı alırken evlenen kız çocuklarının 1 Ekim 2008 tarihinden sonra evlenmeleri halinde onlar da bu ödemeden yararlanabilmektedir.

Bu ödemeyi formüle etmek gerekirse; Evlenme Ödeneği = Kız Yetimin almakta olduğu ölüm aylığı x 24

Ölüm Yardımı (5434 sayılı Kanuna göre)

Emekli, adi malûllük veya vazife malûllüğü aylığı alanların ölümü halinde, sağlığında beyanname ile gösterdiği kimseye, eğer beyanname vermemiş ise ailesine, almakta olduğu emekli aylığının bir aylık tutarı ölüm yardımı olarak ödenmektedir.

5434 sayılı Kanun kapsamında ödenen en az ölüm yardımı tutarı 01/07/2012 tarihinden itibaren 1.360,191 TL dir.

Bu ödemeyi formüle etmek gerekirse; Ölüm Yardımı = (1500+8000=) 9500 X 2 X 0,071589 = 1.360,191 TL olarak uygulanmaktadır. Bu ödeme ölen Devlet memuruna yapılan ödeme olup, en az tutar bu kadardır.

Ödenen aylık, bu tutardan fazla olduğu takdirde; emeklinin bir aylığı ölüm yardımı olarak ödenecektir.

Makam, yüksek hakimlik ile temsil veya görev tazminatları ile kadrosuzluk tazminatları ölüm yardımı tutarına dahil değildir.

Ölüm yardımı;

1-Emeklinin sağlığında verdiği beyannamede gösterdiği kimseye,

2- Beyanname vermemiş ise eşine,

3- Eşi yoksa çocuklarına,

4- Eşi ve çocukları yoksa ana ve babasına,

5- Ana ve babası da yoksa kardeşlerine,

6- Kardeşleri de yoksa, yapılacak ölüm yardımı tutarını

geçmemek üzere, fatura tutarı kadar, masrafları kendilerinin yaptığını belgeleyenlere ödenmektedir.

Cenaze Ödeneği

İlk defa 01/05/2008 ve daha sonraki tarihlerde kamu görevlisi olanlar bakımından hak sahiplerine sigortalıların görev yaptıkları kurumları tarafından ilgili mevzuat gereği ölüm yardımı hariç cenaze gideri, cenaze nakil gideri ödeneği veya bu mahiyette bir ödemenin yapılması halinde, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından cenaze ödeneği ödenmemektedir.

Yeni düzenleme ile malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken vefat eden emekli sigortalılar veya en az 360 gün prim ödemesi bulunan sigortalıların hak sahiplerine cenaze ödeneği ödenmektedir.

Cenaze ödeneği, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden ödenmekte olup bu ödeme 2012 yılı için 363 TL olarak belirlenmiştir.

Memurun ölümü halinde bu ödeneğin yanında 657 sayılı Kanunun 208 inci maddesine göre yapılmakta olan ölüm yardımı tutarı olan 1360,191 TL ayrıca ödenebilecektir.

Devlet memurları için ölüm yardımı ödeneği

Ne kadar istemesek de ölüm hayatın acı bir gerçeğidir. Bu acı gerçeğin yanında ölenlerin yakınlarına sağlanan bazı haklar da vardır ve küçükte olsa bir teselli kaynağıdır. 657 sayılı Kanunun 208 inci maddesinde; Devlet memurlarından: memur olmayan eşi ile aile yardımı ödeneğine müstehak çocuğu ölenlere en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) tutarında, memurun ölümü halinde sağlığında bildiri ile gösterdiği kimseye, eğer bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında, ölüm yardımı ödeneği verileceği belirtilmiştir.

Memurun ölümü halinde bu ödemenin tutarı ise 01/07/2012 tarihinden itibaren 1.360,191 TL'dir. Eş veya çocuğun ölümü halinde ise 680,09 TL'dir.

Şayet her iki eş de memursa ve aynı anda ölürlerse bu ödenek her ikisi için ayrı ayrı hesaplanarak aile yardımı ödeneğine müstehak çocuklara ödenecektir. Bu ödemelerin tamamında talep şartı vardır. Bu nedenle ilgililerin talepleri olmadan bu ödemeler yapılmaz.


Yorum Gönder

Bunlarda İlginizi Çekebilir !

Sigortalıların 2013 yılında ödemeleri gereken asgari ve azami prim ücretleri

Aşağıda, cenaze ve emzirme ödeneği, yemek, aile ve çocuk zamları ve sigortalıların ödeyecekleri azami ve asgari sigorta primleri ile borçlanma tutarları hakkında okuyucularımızı bilgilendirmeye çalışacağ...

Sigortalılar 2013 yılında ne kadar prim ödeyecekler?

Memurhaber   Bu Kararla birlikte sigortalıların ve GSS'lilerin ödeyecekleri prim tutarları ile daha birçok konu netleşmiştir. Aşağıda, cenaze ve emzirme ödeneği, yemek, aile ve çocuk zamları ve sigortal...

2013 yılında uygulanacak had ve tutarlar

  VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR                  ...

2012 2013 yılı ölüm yardımı tutarları

2012 yılı için evlenme ve ölüm yardımı tutarları Evlenme ikramiyesi ve ödenecek tutar Evlenmeleri nedeniyle, dul ve yetim aylığı kesilen; eşlere, kız çocuklarına ve ana'ya bir defaya mahsus olmak ü...

Kıdem tazminatına dahil edilecek ve edilmeyecek ödemeler nelerdir?

 Kıdem tazminatı hesaplanırken ücrete dahil edilecek ücretler şunlardır; - Çıplak ücret, - Yemek yardımı, - Kasa tazminatı, - Gıda yardımı, - Yakacak yardımı, - Eğitim yardımı, - Konut yardım...

2013 kıdem tazminatı tavanı açıklandı

Kıdem Tazminatı Tavanı 2013, 2013 Kıdem Tazminatı Tavanı. . Daha sonra bulunan rakam 30 ile çarpılarak yıllık kıdem tazminat tutarı hesaplanır. Çıkan sonuç ile kıdem yılı çarpılarak toplam hak edilen k...

Memur zam haberleri ( aile yardımı arttırılıyor )

Devlet memurlarına eş ve çocuklarından dolayı her ay maaşlarıyla birlikte ödenen aile yardımının 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin miktarları belli oldu. Maaş ödemelerinde esas alına...

2013 Yılı Sakatlık İndirimi tutarları

Sakatlık derecelerinin tespit edilmesi ile ilişkin esas ve usuller Maliye ve Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca bu konuda birlikte hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir. Sitemiz üzerinden 2...

Memur ve emekliye ne kadar ek zam yapılacak?

Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri 2012 yılı Temmuz-Aralık dönemi için yüzde 0,14 oranında enflasyon farkı alacak. Memur maaşına Ocak 2013 itibariyle toplam yüzde 3,14 zam yapılacak. Türkiye...

Memurlara müjde Agustos ayında zam var!

Memurlara müjde Agustos ayında zam var! Temmuz ayında maaş katsayıları sabit kalacağı için emekli maaşı ve ikramiyesi sabit kalacaktır. Buna göre 2014 yılında kıdem tazminatı tavanı 3.438,21 TL olup, asgar...

Aile yardımı nedir? Nasıl alınır?

Ortalama memur maaşıyla kıyasladığımızda fena bir meblağ da değil. Ancak bu yardımın ödenebilmesi için memur eşinin her ne suretle olursa olsun menfaat karşılığı çalışmaması ve sosyal güvenlik kurulu...

1.5 milyon kişi kayıt altına alındı!

SGK'nın geçen yılki geliri 142 milyar 929 milyon lira, gideri 160 milyar 223 milyon lira gerçekleşti. SGK'nın 2013 yılı bütçe rakamları, gelir bazında 156 milyar 393 milyon lira olarak tahmin ediliyor. Bütçe ra...

2013 yılı süt yardımı zamlandı

Anneye süt yardımına 6 lira zam geldi. Sosyal güvencesi bulunan annelere doğan her bebek için verilen ücret, 89 liradan 95 liraya çıkarıldı. Kamuoyunda süt yardımı olarak bilinen emzirme ödeneği, 2009 yıl...

İki defa çeyiz yardımı alınabilir mi?

Babam Emekli Sandığı'na tabi olarak çalışmakta iken 2001'de vefat etti. Babamdan dolayı aylık almaya başladım. 2003'te evlendiğim için bu aylık kesildi ve bana çeyiz parası verildi. Eşimden 2009'da boşandım...

Kıdem tazminatı tavanı nasıl belirleniyor?

2013 yılı ilk altı aylık dönemi için geçerli olacak maaş verileri 1/6/2012 tarihli ve 28310 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 29/5/2012 tarihli ve 2012/1 numaralı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının...

SİTENİZ HABER.SGK.NET'i Takip EDİN ! :)
X
Google Gözat
Facebook Gözat
Twitter Gözat