SGDP borcu olanlar için bir son fırsat geldi

Bu maddelerin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren dört ay içinde başvuruda bulunmaları halinde 6111 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre yapılandırılır.

01/10/2008 tarihinden önce iştirakçi veya sigortalı olanlardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 -1(b) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların, 28/02/2013 tarihi itibariyle tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan Sosyal Güvenlik Destek Primi borçları ve ferileri yapılandırma kapsamında yer almaktadır.
Emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken 5335 sayılı Kanunun 30'uncu maddesi gereğince aylıkları kesilerek yersiz ödenen aylıkları borç kaydedilen sigortalıların aylıkları, anılan Kanun kapsamındaki sigortalılıklarının sona erdiği tarihi takip eden ay başından itibaren yeniden başlatılacağından, 2013/Şubat ödeme döneminden önce tahakkuk ettirilen borçlardan tamamı ödenmemiş borçlar yeniden hesaplanacaktır.

Okurlarımızdan yukarıdaki maddelere göre af kapsamından olanlar SSK, BAĞ-KUR kapsamında olanlar 2013/8 Genelge ekinde yer alan talep formlarını doldurulmak suretiyle elden ya da posta kanalıyla borç dosyalarının oluşturulduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü ya da sosyal güvenlik merkezine 31/05/2013 tarihine kadar müracaat etmeleri gerekiyor.
Devlet Memurluğu kapsamında olanlar ise 2013/8 Genelge ekinde yer alan talep formu doldurulmak suretiyle elden ya da posta kanalıyla "Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye/Ankara" adresinde bulunan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına, 31/05/2013 tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Yapılandırma müracaatları sonucu hesaplanan ödeme planları elden ya da posta ile ilgililere tebliğ edilecektir.

Ödeme Seçenekleri peşin ya da 18 aya kadar taksit seçeneği olacaktır.

Peşin ödeme yolunu tercih etmeleri halinde, yeniden yapılandırılan borçların tamamının 31/05/2013 tarihine kadar sadece anlaşmalı bankalara ödenmesi gerekmektedir.

Kanunun yayımlandığı 19/01/2013 tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için herhangi bir faiz alınmayacaktır.

6111 sayılı Kanun kapsamına giren borçların, ikişer aylık süreler itibariyle olmak üzere altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödenmesi mümkün bulunmaktadır.
Ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi veya eksik yerine getirilmesi, yapılandırma hakkının kaybedilmesi, taksit tutarının %10'u aşılmamak şartıyla 5 liraya kadar eksik ödenmesi, yapılandırma hakkının kaybedilmesi halinde bakiye alacakların tahsili, kapsama giren alacaklardan dolayı yapılan itiraz ve açılan davalardan feragat edilmesi ve 2013/8 Genelge'de yer almayan hususlarla ilgili olarak 2011/29 sayılı SGK Genelgesi çerçevesinde işlem yapılacaktır.
Bu yazının hazırlanmasında emeği geçen SG Uzmanı Vedat İlki Bey'e çok teşekkür ediyoruz.

Türkiye GazetesiYorum Gönder

Etiketleri :