Hangi Durumda Olanlar Erken Emekli Olabilir ?

Erken Emeklilik Şartları, Malülen Emeklilik Hangi Hastalıkları Kapsıyor, Sigortalıya malullük aylığı bağlanabilmesi için gerekli şartlar, Hangi Hastalıklar Erken Emeklilik Kapsamında...

Erken emeklilik herkesin hayali, ancak sağlıklı olarak erken emeklilik hepimizin arzusu. Tabi bu durum emeklilikte yaşa takılanlar için geçerli bir durum. Birde çeşitli haslatık ve sakatlıklar nedeni ile erken emeklilik durumları var ki bu sayfamızda sağlıksal nedenlerden dolayı erken emekli olmak zorunda olanların ne gibi şartlar taşıması gerektiğini inceleyeceğiz. 

Maluliyet kapsamında olan hastalıklar, bu hastalıklara yakalananların erken emekli olmasını sağlıyor. Bir çok hastalık maluliyet kapsamında. Bu hastalıklara yakalananlar belirli koşulları sağladıklarında erken emekli oluyorlar. İşçilerin ya da memurların malul sayılmaları için şu kurallar geçerli:

Nöroloji, psikiyatri, göz hastalıkları, kulak burun boğaz hastalıkları, onkoloji, hematoloji, ortopedi ve travmatoloji, romatoloji, gastroenteroloji ve hepatoloji, dermatoloji, kardiyoloji, damar hastalıkları, genitoüriner sistem hastalıkları, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları ve AIDS gibi hastalıkların meydana gelmesi.

Eski ve çalışmaya engel olmayan bir hastalığın, Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliğinde belirtilen hastalık listesindeki seviyelere yükselmesi.

Çalışma gücünün en az yüzde 60'ını kaybetmiş haliyle ilk defa çalışmaya başlayan, ancak daha sonra ortaya çıkan farklı bir hastalık nedeniyle Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği hükümlerine göre çalışma gücünün en az yüzde 60'ını kaybetmesi.

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az yüzde 60'ını kaybettmesi halinde malul sayılıyor.

Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce sigortalının çalışma gücünün en az yüzde 60'ını kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilirse sigortalı bu hastalık veya engeli sebebiyle malullük aylığından yararlanamıyor.

Sigortalıya malullük aylığı bağlanabilmesi için sigortalının ; 
Malul sayılması, En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması,

Maluliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrıldıktan veya iş yerini kapattıktan veya devrettikten sonra Kurumdan yazılı istekte bulunması, gerekiyor.

Ancak, 4/b(eski Bağ-Kur) statüsünde olan sigortalıların kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarını ödemiş olmaları gerekiyor.

 Yorum Gönder

Etiketleri :