İş Kazası yada Trafik Kazası için SGK'ya borcu olanlara af müjdesi

2014 yılında yürürlüğe giren Torba Yasa ile SGK primleri yapılandırılmıştı.Primlerin gecikme zammı ve gecikme müeyyidesi de silinerek ödeme kolylığı ve taksitlendirme kolaylığı getirilmişti.

Ancak kastı, kusuru ya da iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymaması, aykırı devinim etmesi, yerine getirmemesi nedenlerine bağlı olarak iş kazası olmasına ne sebepten olan işverenlerin iş kazasından doğan SGK borçları, teşvik olarak değerlendirileceği için 2014 senesi torba yasasında af ve yapılandırma kapsamına alınmamıştı.

2015 ÖNCESİNE UYGULANACAK

Dün Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda farklılık yapan yasaya ise af maddesi konuldu. İş kazası ve iş hastalıklarının meydana gelmesinde kusuru mevcut bulunan işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’nca (SGK) yapılan harcamalara karşılık ödemeleri lazım gelen nakit cezalarına tekrardan yapılandırma olanağı getirildi. Borcunun anaparasını 3 seneye varan vadeyle ödeyecek işverenlerin gecikme faizleri silinecek.

Meclis tatile girmeden hemen evvel kabul edilen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda farklılık yapan yasanın af maddesi, on binlerce işverenin yanında , trafik kazası gibi nedenlerle hiç bir kişiyi sakatladığı ya da ölümüne neden olduğu sebebiyle SGK’yı zarara uğratan üçüncü kişileri de ilgilendiriyor. Yasaya göre, iş kazası ya da iş hastalığında kusuru mevcut bulunan işverenler ya da sigortalı bir kişinin yaralanmasına, sakat kalmasına ya da ölmesine neden olanlar, SGK’nın bu kişiler için yapmış olduğu harcamaların yarısını ödemekle yükümlü bulunuyor. Sakat kalan kişilere ya da ölenlerin yakınlarına bağlanan aylıkların peşin değerlerinin yarısı da bu işverenlerden öğrenim ediliyor. Eş ve çocuklara SGK tarafından bağlanan maaşlar ömür boyunca ödeniyor.

Bu sebepten ötürü arka alınan bu rakamlar her bir amele için 250-300 bin liradan aşağı çıkmıyor. Bu rakamların peşin değerinin yarısı vakit içerisinde değil gün içerisinde işverenden alındığı için işveren için ciddi bir yük oluşturuyor. Örneğin Soma’daki 301 işçinin ve Ermenek’teki 18 işçinin ailelerine SGK tarafından ömür boyu yapılacak olan ödemelerin bugünkü değerinin yarısı, söz konusu maden sahiplerinin kusurlu bulunması halinde onlardan alınacak.

SGK’nın bu şekildeki alacakları milyarlarca liraya ulaşıyor. Meclis’te kabul edilen yasa uyarınca, tekrardan yapılandırma hakkından, 31 Aralık 2014 tarihine kadar kesinleşmiş mahkeme kararıyla kusurlu mevcut bulunan işveren ve üçüncü kişiler yararlanabilecek. Borcunu tekrardan yapılandıranların, anaparayı 36 ay vadeyle ödemeleri halinde, gecikme faizi borçları silinecek. Anaparaya ilave olarak sadece enflasyon farkı alınacak.

BAŞVURU 1 MAYIS’TA BAŞLAYACAK

Bu haktan yararlanmak isteyenlerin 1 Mayıs’tan başlayarak en geç 31 Temmuz 2015 tarihine kadar SGK’ya mürracaatta bulunmaları gerekecek. İlk taksit ödemesi de 30 Ağustos 2015 tarihine kadar yapılacak olan . İsteyen peşin, isteyen 3 seneye varan vadede 2 ayda bir 18 taksitle ödeyebilecek.

TEHLİKE ANINDA İŞÇİNİN ÇALIŞMAMA HAKKI VAR

Kanun tehlike durumunda işçiye çalışmaktan kaçınma hakkı tanıyor. Örneğin işçiler, su sızıntısı hususunda uyardığı halde çalıştırma sürerse, lazım gelen önlemler alınıncaya kadar ücretli olarak çalışmaktan kaçınabilir..

PARA CEZALARI KATLANDI

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndaki nakit cezaları amele sayısı ve tehlike sınıfına bağlı olarak artırıldı. İşçi sayısına ve işin yapısına bağlı olarak tehlikeler kademelendirilip söz konusu cezalardaki oranlar % 200’e varan artışlar gösterebilecek.

UYARAN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANINI ÇIKARAN TAZMİNAT ÖDEYECEK

İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları, tespit ettikleri eksiklik ve aksaklıkların hayati tehlike arz etmesi ya da iş hastalığına neden olabilecek ortamların bulunmasına rağmen işverenin lazım gelen tedbiri almaması halinde durumu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na, yetkili sendika ya da işyeri temsilcisine bildirecek. Bildirim yapmayan işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının belgesi ilk seferinde 3 ay, tekrarında ise 6 ay süreyle askıya alınacak.

Bakanlığa şikâyet eden işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının işine nihayet veren işverenler, 12 aylık sözleşme tutarından az olmamak üzere tazminat ödemek mecburiyetinde kalacak. Yasaya göre, iş sağlığı ve güvenliği açısından riskli bulunarak faaliyeti durdurulan işyerinde çalışanların hakları güvence altında bulunuyor.

ÇİPLİ TAKİP 2016’DA ZORUNLU

İşveren, işçinin çalışamadığı günlerin ve ayların parasını aynen ödemek mecburiyetinde . İsterse bu zaman içerisinde kendisine ait başka bir işyerinde çalıştırabilir. Kaza ertesi yeraltındaki madencileri kurtarma çalışmalarında en çok büyük açığı hissedilen çipli takip sistemi 1 Ocak 2016 tarihinden bu yana mecbur olacak.

KAZASI OLMAYANA TEŞVİK

Madencilik, inşaat, tersane gibi çok fazla tehlikeli sınıfta bulunan ve 10 kişiden çok çalışanı mevcut bulunan bir işyerinde 3 sene içinde ölümlü ya da daimi iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmemişse o işveren ödüllendirilecek. Çalışanların işsizlik sigortası primi işveren payı olarak sonraki 3 sene % 2 yerine % 1 alınacak. Ayrıca mesleki eğitim görecek kişiler, 2018’e kadar başvurursa sınav ücretleri ile belge masrafları İşsizlik Fonu’ndan ilk karşılaması yapılacak .

(Habertürk)Yorum Gönder

Etiketleri :