Evli Kadınlara Yönelik Araştırmada Sigortasız Çalıştırma Oranlarının Çıktığı Görüldü!

 Bilgi Üniversitesinden Prof. Dr. Cem Başlevent’in çalışmasında, soruna çözüm için evli kadınların sigorta primlerinin düşürülmesi önerilirken; bu tespitin dayanakları da şöyle anlatıldı: “Medeni durum dikkate alındığında, tarım dışı istihdamda en düşük ve birbirine yakın kayıt dışılık oranı evli erkekler ve hiç evlenmemiş kadınlar arasında görülüyor.

Evli erkeklerde kayıt dışı çalışma oranı yüzde 21 iken, bekâr kadınlarda bu oran yüzde 19,9 olarak tespit edildi. Buna karşılık; evli kadınlarda kayıt dışı çalışma oranı yüzde 29,7’ye yükseliyor. Kayıt dışılık üzerine yazanların bu duruma getirdiği bir açıklama, bazı kadın çalışanların sigortalının eşi ya da çocuğu olarak kamu sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor olmasının kayıt dışı çalışmayla ilgili çekincelerini azaltıyor olmasıdır.

Evli kadınların bu olgunun en sık rastlandığı grup olması mantıklı bir varsayımdır. Bizim elde ettiğimiz bulgular da bu tezi destekleyici niteliktedir. Kadının evlendiğinde eşinden dolayı kamu sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesinin kayıt dışı çalışmaya daha kolay razı hale geldiğini gösteren “dolaylı kayıtlılık” tezi anketle araştırılmalı.”Yorum Gönder

Etiketleri :