Emeklilere Müjde! İkinci Emekli Maaşı Geliyor!

Emekli olan SGK'lılara ikinci emekli maaş sandı doğdu.Emekli maaşlarından sigorta şirketlerince yapılacak kesinti ile toplanacak fondan ikinci emeklilik maaşı yada toplu nakit ödeme almalarına olan sağlayan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

BİREYSEL EMEKLİLİK

SGK'dan emekli olanlara, birikimleri karşılığında "ilave maaş" olanağı sağlayacak yıllık gelir sigortalarına ilişkin esaslar belirlendi. Buna göre, kişilerin bireysel emeklilik sisteminden ve başka kaynaklardan sağladığı birikimleri karşılığında ömür boyu veya belirli bir süre için düzenli irat ödemesi alabilecekler.

KESİNTİ ORANI

Başlangıçta bir prim şeklinde ödenen toplu paradan, taksitli prim ödemelerinden veya yapılan irat ödemelerinden azami yüzde 2 oranında kesinti yapılabilecek.

Sözleşme süresi içinde yapılan ilave prim ödemelerinden azami yüzde 2 kesinti olabilecek.

Kar payı dağıtılması taahhüt edilen ürünlerde, matematik karşılıkların yatırıma yönlendirilmesinden elde edilen getiri üzerinden azami yüzde 10 kesinti yapılabilecek.

İSTEYENE TOPLU PARA

Sigortadan ayrılma halinde matematik karşılıklar üzerinden, sigorta sözleşmesinde geçirilen süreye ve şirketçe belirlenecek başka unsurlara bağlı olarak değişen erken ayrılma kesintileri uygulanabilecek.

Müsteşarlık, bu madde kapsamında belirtilen kesinti oranlarını yüzde 50'ye kadar arttırabilecek ya da azaltılabilecek.

56 YAŞ ÜZERİ İÇİN ÜRÜNLER 

56 yaş ve üzeri kişilere Türk Lirası cinsinden bir prim karşılığında, ömür boyu irat ödeyen ürünler sunulacak. İrat ödemeleri derhal başlayabilecek veya en fazla beş sene ertelenebilecek.

İrat tutarı başlangıçta, ölüm düzeyi tablosu, teknik nema oranı ve ürünün başka özelliklerine göre hesaplanacak ve her takvim seneyi başında en az TÜFE oranında arttırılacak. İrat ödeme süresince veya irat ödemelerinin belirli bir süre ertelendiği ürünlerde erteleme dönemi içerisinde sigortalının vefatı halinde lehtara vefat tazminatının ödendiği ya da süreli veya ömür boyu irat bağlandığı ürünler sunulacak ve sigorta ettirenin isteğine bağlı olarak laf konusu teminatları içeren sözleşmeler akdedilebilecek.

56 YAŞ ALTINDAKİLERE ÜRÜNLER

56 yaşın altındaki kişilere Türk Lirası veya yabancı nakit birimi cinsinden bir ya da taksitli prim ödemeleri karşılığında, derhal veya belirli bir süre sonra başlayan, belirli tutarlarda veya TÜFE iç bir varlık ya da varlık grubuna endeksli olarak ömür boyu veya belirli bir süre için irat ödeyen, isteğe bağlı olarak sigortalının vefatı halinde lehtara, vefat tazminatının ödendiği ya da süreli veya ömür boyu irat bağlandığı ürünler sunulabilecek.

İrat tutarı başlangıçta, ölüm düzeyi tablosu, teknik nema oranı ve ürünün başka özelliklerine göre hesaplanacak. Müteakip dönemlerdeki irat tutarı ise mahsul kapsamında taahhüt edilmişse dağıtılacak kar payları ve başka unsurlar dikkate alınarak hesaplanacak.

Yönetmelikler 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

 Yorum Gönder

Etiketleri :